Hoàn thành Dự án tái định cư thủy điện Sơn La trong năm 2015

ThienNhien.Net – Sau khi có chỉ đạo của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải tại văn bản số 1828 ngày 14/10 về Dự án di dân, tái định cư thủy điện Sơn La trên địa bàn tỉnh Điện Biên, tỉnh này đã yêu cầu các đơn vị tập trung chỉ đạo, tạo điều kiện thuận lợi để các đơn vị hoàn thành dự án thành phần trong năm 2015 và quyết toán trong quý 1/2016.

Tỉnh Điện Biên đã phải di dời, sắp xếp tái định cư cho gần 4.500 hộ dân bị ảnh hưởng, đồng thời thu hồi trên 3.300ha đất trong vùng lòng hồ và đất bố trí các điểm tái định cư.

Để tái định cư cho các hộ dân phải di chuyển ra khỏi vùng lòng hồ, địa phương thực hiện 292 dự án thành phần thuộc Dự án di dân, tái định cư thủy điện Sơn La với tổng số vốn xây dựng cơ bản trên 5.000 tỷ đồng.

Cuộc sống của người dân tái định cư thủy điện Sơn La ở xã Mường Giàng, huyện Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La (Ảnh: Công Luật/TTXVN)
Cuộc sống của người dân tái định cư thủy điện Sơn La ở xã Mường Giàng, huyện Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La (Ảnh: Công Luật/TTXVN)

Điện Biên hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng 200 dự án, đang thi công 32 dự án và chuẩn bị thi công 23 dự án…

Hiện 138 dự án đã có quyết định phê duyệt quyết toán với tổng giá trị đã quyết toán gần 3.150 tỷ đồng.

Trong quá trình thực hiện, địa phương gặp một số khó khăn, vướng mắc do cơ chế chính sách bồi thường hỗ trợ tái định cư thay đổi. Chính phủ và các bộ, ngành chưa bố trí đủ số kinh phí theo mức vốn đã được Thủ tướng Chính phủ bố trí cho tỉnh…

Ông Nguyễn Thành Phong, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Điện Biên cho biết, sau cuộc họp Ban chỉ đạo di dân, tái định cư thủy điện Sơn La của tỉnh Điện Biên (ngày 5/9) đến nay, các đơn vị có nhiều cố gắng, đẩy nhanh tiến độ triển khai.

Tuy nhiên trong tháng Chín, khối lượng triển khai các dự án còn hạn chế. Việc giải ngân, thanh toán vốn chậm; công tác hoàn thiện hồ sơ thủ tục chuẩn bị đầy tư xây dựng các dự án còn lại chưa hoàn thành dứt điểm.

Sau khi Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải có ý kiến chỉ đạo, giải quyết vướng mắc, tỉnh Điện Biên đã được đáp ứng đủ điều kiện để triển khai các dự án thành phần.

Lãnh đạo chính quyền tỉnh đưa nhiều giải pháp để hoàn thành nhiệm vụ như chỉ đạo các đơn vị khẩn trương lập, phê duyệt tiến độ chi tiết thi công từng hạng mục công trình dự án, xác định rõ khối lượng công việc còn lại phải triển khai theo từng tuần; định kỳ tổ chức giao ban công trường tối thiểu 1 lần/tuần để kịp thời nắm bắt tiến độ triển khai từng hạng mục; chủ động bổ sung các nhà thầu phụ để triển khai các dự án khi nhà thầu chính không đáp ứng được tiến độ đề ra trong tuần.

Ông Võ Hồng Thanh, Phó ban Quản lý dự án di dân, tái định cư thủy điện Sơn La tỉnh Điện Biên cho biết, trong năm 2015, đơn vị được giao làm chủ đầu tư 8 dự án thành phần trong các dự án tái định cư thủy điện Sơn La.

Hiện còn 2 dự án trong giai đoạn giải phóng mặt bằng gồm gói hợp phần Huổi Hái thuộc công trình thủy lợi Bản Ổ tại khu tái định cư Lay Nưa (thị xã Mường Lay) và công trình thủy lợi hồ Tà Huổi Tráng (huyện Tủa Chùa).

Những dự án này triển khai chậm, chủ yếu do chưa được bố trí đủ vốn; cơ chế chính sách thay đổi; công tác thực hiện thu hồi đất, giải phóng mặt bằng qua nhiều khâu với thời gian kéo dài…

Sau khi có chỉ đạo của Chính phủ, các vướng mắc này hầu như đã được giải quyết. Bởi vậy, chủ đầu tư và các nhà thầu phấn khởi, khẩn trương thực hiện các phần việc được giao nên hiệu quả công việc thể hiện rõ từng ngày, đảm bảo đáp ứng tiến độ đặt ra.