Điều chỉnh 2 KCN của Thái Nguyên

Một khu công nghiệp tại Thái Nguyên (Ảnh: Báo Thái Nguyên)

ThienNhien.Net – Ngày 18/10, Thủ tướng Chính phủ đồng ý điều chỉnh bổ sung các khu công nghiệp của tỉnh Thái Nguyên tại Danh mục các khu công nghiệp dự kiến ưu tiên thành lập mới đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020 ban hành kèm theo Quyết định số 1107/QĐ-TTg ngày 21/8/2006 của Thủ tướng Chính phủ.

Cụ thể, Thủ tướng đồng ý đưa Khu công nghiệp Tây Phổ Yên, diện tích 200 ha ra khỏi Danh mục các khu công nghiệp dự kiến ưu tiên thành lập mới đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020, đồng thời bổ sung Khu công nghiệp Yên Bình (giai đoạn 1), diện tích 200 ha vào danh mục trên.

Thủ tướng yêu cầu Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên chỉ đạo các cơ quan hữu quan của tỉnh và các Chủ đầu tư tiếp thu ý kiến của các Bộ, ngành liên quan để lập và thực hiện các Dự án đầu tư các khu công nghiệp có trong Quy hoạch theo phương án đầu tư phân kỳ hợp lý, phù hợp với khả năng thu hút đầu tư, đảm bảo hiệu quả sử dụng đất và theo đúng quy định pháp luật hiện hành.