Hợp tác xúc tiến thương mại nông lâm sản

ThienNhien.Net – Thủ tướng Chính phủ vừa đồng ý nội dung dự thảo Bản Ghi nhớ Hợp tác ASEAN về Xúc tiến thương mại nông lâm sản.

Lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sẽ ký Bản ghi nhớ trên tại Hội nghị Bộ trưởng Nông nghiệp các nước ASEAN tổ chức tại Myanmar từ ngày 20/9-26/9/2014.

Trước đó, vào tháng 10/2009, Bộ trưởng Nông lâm các nước ASEAN đã ký Bản Ghi nhớ Hợp tác về Xúc tiến Thương mại nông lâm sản ASEAN giai đoạn 2009-2014. Biên bản bao gồm các nội dung chính như: i) các nước thành viên thực thi các nỗ lực chung nhằm xúc tiến thương mại nông lâm sản trên thị trường quốc tế; ii) cam kết tham vấn và hợp tác lẫn nhau nhằm tạo ra một vị thế ASEAN chung trên các diễn đàn quốc tế về các vấn đề liên quan đến nông lâm sản; iii) đẩy mạnh tham vấn và hợp tác nhằm tăng cường thương mại nội khối ASEAN; iv) nâng cao tính cạnh tranh của nông lâm sản, v.v.. Bản ghi nhớ có hiệu lực trong vòng 5 năm.

Cùng ngày, Thủ tướng Chính phủ cũng ký Quyết định đồng ý nội dung dự thảo Bản Ghi nhớ giữa Chính phủ các nước thành viên ASEAN và Chính phủ nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa về Tăng cường hợp tác trong lĩnh vực An toàn thực phẩm và Kiểm dịch động thực vật (SPS).

Lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ký Bản ghi nhớ trên tại Hội nghị Bộ trưởng ASEAN – Trung Quốc lần thứ 4 về Giám sát chất lượng, Thanh tra và Kiểm dịch tổ chức tại Myanmar ngày 25/9/2014.