Bỏ hình phạt tử hình ở một số tội

ThienNhien.Net – Ngày 16.10, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) đã cho ý kiến về giải trình tiếp thu, chỉnh lý dự án Bộ luật hình sự (sửa đổi). Theo đó, nội dung liên quan đến vấn đề hạn chế hình phạt tử hình được nhiều đại biểu quan tâm thảo luận.

Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng - an ninh Nguyễn Kim Khoa - phát biểu tại cuộc họp UBTVQH ngày 16.10.
Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng – an ninh Nguyễn Kim Khoa – phát biểu tại cuộc họp UBTVQH ngày 16.10.

Về bỏ hình phạt tử hình ở một số tội, trên cơ sở cân nhắc các ý kiến, UBTVQH đề nghị Quốc hội cho chỉnh lý theo hướng, bỏ hình phạt tử hình ở các tội danh: cướp tài sản (Điều 168); tàng trữ trái phép chất ma túy (Điều 252); chiếm đoạt chất ma túy (Điều 255); phá huỷ công trình, cơ sở, phương tiện quan trọng về an ninh quốc gia (Điều 313); chống mệnh lệnh (Điều 400); đầu hàng địch (Điều 406); phá hoại hòa bình, gây chiến tranh xâm lược (Điều 429); chống loài người (Điều 430); tội phạm chiến tranh (Điều 431). Riêng tội vận chuyển trái phép chất ma túy (Điều 253) vẫn giữ hình phạt tử hình đối với kẻ chủ mưu, cầm đầu đường dây vận chuyển ma túy hoặc vận chuyển ma túy với số lượng lớn.

Liên quan đến việc không áp dụng hình phạt tử hình và không thi hành án tử hình đối với người từ 75 tuổi trở lên (khoản 2, khoản 3 Điều 40), có 2 loại ý kiến, trong đó, loại ý kiến thứ nhất, tán thành phương án quy định không áp dụng hình phạt tử hình đối với người từ 75 tuổi trở lên khi phạm tội hoặc khi xét xử, đồng thời không thi hành án tử hình đối với người từ 75 tuổi trở lên. Loại ý kiến thứ hai, đề nghị vẫn áp dụng hình phạt tử hình, nếu đối tượng này phạm tội xâm phạm an ninh quốc gia hoặc cầm đầu tổ chức, băng nhóm tội phạm nguy hiểm về an ninh quốc gia, tội phạm ma túy.

UBTVQH nhận thấy, quy định không áp dụng hình phạt tử hình và không thi hành án tử hình đối với người từ 75 tuổi trở lên thể hiện tính nhân đạo, chính sách khoan hồng của Nhà nước ta, tuy nhiên, do vấn đề này còn ý kiến khác nhau nên UBTVQH sẽ xin ý kiến ĐBQH.

Về không thi hành án tử hình trong một số trường hợp khác, nhiều ý kiến tán thành phương án quy định không thi hành án tử hình đối với người bị kết án tử hình về các tội: sản xuất, buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh, thuốc phòng bệnh; tham ô tài sản; nhận hối lộ, nhưng sau khi bị kết án đã chủ động khắc phục cơ bản hậu quả do tội phạm gây ra, hợp tác tích cực với các cơ quan chức năng trong việc phát hiện, điều tra, xử lý tội phạm hoặc lập công lớn. Một số ý kiến đề nghị bỏ quy định này.

Đối với vấn đề này, UBTVQH nhận thấy, đối với người phạm các tội mang tính vụ lợi, yếu tố khắc phục hậu quả, thu hồi lại được tài sản chiếm đoạt cần được xem là một tình tiết đặc biệt khi thi hành án. Tuy nhiên, để bảo đảm sự công bằng, người phạm tội phải hội đủ nhiều yếu tố mới có thể được xem xét không thi hành án tử hình. Do đó, UBTVQH đề nghị chỉnh lý theo hướng: “không thi hành án tử hình đối với người bị kết án tử hình về tội sản xuất, buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh, thuốc phòng bệnh; tội tham ô tài sản mà sau khi bị kết án đã chủ động khắc phục cơ bản hậu quả của tội phạm do mình gây ra, hợp tác tích cực với cơ quan chức năng trong việc phát hiện, điều tra, xử lý tội phạm hoặc lập công lớn”.

Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng – an ninh Nguyễn Kim Khoa – phát biểu tại cuộc họp UBTVQH ngày 16.10.