Tăng diện tích in cảnh báo sức khỏe trên bao thuốc lá

ThienNhien.Net – Đây là nội dung tại Nghị định 77/2013/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành Luật phòng, chống tác hại của thuốc lá về một số biện pháp phòng, chống tác hại của thuốc lá vừa được Chính phủ ban hành.

Tại Nghị định này, Bộ Y tế được giao chủ trì, phối hợp với Bộ Công Thương và các Bộ, ngành, địa phương có liên quan tổ chức theo dõi thi hành và đánh giá việc thực hiện quy định in cảnh báo sức khỏe trên bao bì thuốc lá và đề xuất Chính phủ quy định tăng diện tích in cảnh báo sức khỏe trên bao bì thuốc lá khi đáp ứng yêu cầu quy định.

Ảnh minh họa: www.nld.com.vn

Việc tăng diện tích in cảnh báo sức khỏe trên bao bì thuốc lá phù hợp với từng thời kỳ phải bảo đảm phù hợp với định hướng, chính sách của Nhà nước về phòng, chống tác hại của thuốc lá; yêu cầu phòng ngừa và giảm tác hại của thuốc lá đối với sức khỏe; yêu cầu kiểm soát hoạt động sản xuất, kinh doanh thuốc lá.

Bên cạnh đó, tăng hiệu quả tác động của việc in cảnh báo sức khỏe trên bao bì thuốc lá; cũng như phù hợp với tình hình, xu hướng in cảnh báo sức khỏe trên bao bì thuốc lá của các nước trong khu vực và trên thế giới.

Quy định cấm hút thuốc lá hoàn toàn trong nhà

Nghị định cũng quy định việc chuyển địa điểm cấm hút thuốc lá trong nhà có nơi dành riêng cho người hút thuốc lá thành địa điểm cấm hút thuốc lá hoàn toàn trong nhà.

Theo đó, Bộ Y tế chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương có liên quan tổ chức theo dõi thi hành và đánh giá việc thực hiện quy định về địa điểm cấm hút thuốc lá trong nhà có nơi dành riêng cho người hút thuốc lá và đề xuất Chính phủ quy định chuyển thành địa điểm cấm hút thuốc lá hoàn toàn trong nhà khi đáp ứng yêu cầu quy định.

Việc chuyển địa điểm cấm hút thuốc lá trong nhà có nơi dành riêng cho người hút thuốc lá thành địa điểm cấm hút thuốc lá hoàn toàn trong nhà phù hợp với từng thời kỳ phải bảo đảm yêu cầu mức độ nhận thức của người dân đối với tác hại của thuốc lá và sức khỏe; số lượng người hút thuốc lá tại nơi dành riêng ít; phù hợp với tình hình, xu hướng của các nước trong khu vực và trên thế giới. Đặc biệt, phải có lộ trình phù hợp để bảo đảm tính khả thi.