Không để Việt Nam trở thành bãi rác công nghiệp

ThienNhien.Net – Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng chỉ đạo không cho phép các dự án gây ô nhiễm, tác động xấu đến môi trường; kiểm soát chặt chẽ, không để Việt Nam trở thành bãi thải công nghiệp lạc hậu của các nước phát triển.

Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đánh giá cao những nỗ lực trong khắc phục, cải thiện môi trường trong thời gian qua. Tuy nhiên, ô nhiễm và suy thoái môi trường vẫn đang tồn tại một số khu vực gây ảnh hưởng tới phát triển kinh tế-xã hội của đất nước.

Tài nguyên thiên nhiên vẫn đang bị khai thác quá mức, nhiều cơ chế chính sách pháp luật về bảo vệ môi trường còn chồng chéo, trùng lặp, tính khả thi chưa cao, thực thi pháp luật chưa nghiêm.

Đội ngũ cán bộ về môi trường còn thiếu và hạn chế về chuyên môn, nghiệp vụ, chưa phát huy tốt vai trò cộng đồng, các tổ chức quần chúng trong việc giám sát thực thi bảo vệ mội trường. Vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường ngày càng tinh vi, nghiêm trọng.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng phát biểu chỉ đạo (Ảnh: Viết Long)
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng phát biểu chỉ đạo (Ảnh: Viết Long)

Để làm tốt công tác bảo vệ môi trường trong thời gian tới, Thủ tướng cho rằng cần đổi mới mô hình tăng trưởng theo hướng phát triển bền vững, bảo vệ sức khỏe và thể chất giống nòi. Thúc đẩy đổi mới công nghệ sản xuất tiết kiệm năng lượng, sử dụng có hiệu quả tài nguyên, chú trọng nâng cao thành phần môi trường trong cơ cấu giá trị của hàng hóa, dịch vụ, hình thành các sản phẩm xanh, dịch vụ xanh thân thiện với môi trường: “Đặc biệt không cho phép các dự án gây ô nhiễm, tác động xấu đến môi trường, kiểm soát chặt chẽ, không để Việt Nam trở thành bãi thải công nghiệp lạc hậu của các nước phát triển” – Thủ tướng nói.

Theo Tổng cục Hải quan (Bộ Công Thương), số lượng các vụ vi phạm nhập khẩu chất thải nguy hại trái phép có diễn biến phức tạp. Cụ thể, năm 2011 phát hiện 17 vụ với khối lượng chất thải nguy hại bị thu giữ là 573 tấn, năm 2012 phát hiện 30 vụ, thu giữ 3.868 tấn…