Phát triển bền vững hệ sinh thái rừng ngập mặn

ThienNhien.Net – Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt danh mục Dự án “Phục hồi và phát triển bền vững hệ sinh thái rừng ngập mặn tỉnh Thái Bình” sử dụng vốn ODA không hoàn lại của Chính phủ Hàn Quốc.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Dự án nhằm phục hồi, trồng mới và quản lý bền vững hệ sinh thái rừng ngập mặn ở ven biển tỉnh Thái Bình; nâng cao nhận thức và năng lực về phục hồi, bảo vệ và phát triển bền vững rừng ngập mặn; bảo tồn đa dạng sinh học, ứng phó với biến đổi khí hậu, cải thiện sinh kế cho người dân địa phương.
Dự án sẽ trồng mới, trồng bổ sung và bảo vệ 960 ha rừng ngập mặn, trong đó trồng mới 80 ha, trồng bổ sung 80 ha, bảo vệ 800 ha rừng ngập mặn hiện có; đào tạo, tập huấn nâng cao năng lực cán bộ và nhận thức của người dân về trồng rừng, chăm sóc và bảo vệ rừng ngập mặn.

Tổng kinh phí thực hiện Dự án là 2,05 triệu USD, trong đó, vốn ODA không hoàn lại của Chính phủ Hàn Quốc 1,9 triệu USD; vốn đối ứng của phía Việt Nam 150 nghìn USD do cơ quan chủ quản tự bố trí.

Dự án được thực hiện trong 10 năm. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn là cơ quan chủ quản Dự án.