Trung Quốc đặt hai chính sách ưu tiên hàng đầu năm 2014

ThienNhien.Net – Theo Reuters, Tân Hoa xã trích dẫn một văn kiện chính sách quan trọng, dự kiến công bố trong ngày 19/1, cho biết các chính sách ưu tiên hàng đầu của Trung Quốc cho năm 2014 sẽ là cải thiện môi trường nông thôn và duy trì an ninh lương thực.

“Tài liệu số 1” thường được Ủy ban Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc công bố vào tháng 1 hàng năm, đã hoạch định các chính sách ưu tiên hàng đầu của Trung Quốc cho cả năm 2014 và tiếp tục tập trung vào vấn đề nông thôn kể từ năm 2003.

Hiện Bắc Kinh đang chú trọng vào việc làm sạch ô nhiễm đô thị sau hàng loạt vấn đề khói bụi nghiêm trọng, song cũng thừa nhận rằng việc ô nhiễm nguồn nước và đất đai do quá trình công nghiệp hóa, cùng với việc làm dụng thuốc trừ sâu, phân bón đã gây ra những vấn đề về môi trường nghiêm trọng tại khu vực nông thôn.

Cuộc chiến chống ô nhiễm nông thôn cũng là một phần trong nỗ lực của Trung Quốc nhằm đảm bảo đủ đất canh tác, nguồn nước và lao động đáp ứng tình trạng dân số đô thị hóa ngày càng tăng mà chưa cần phải tính đến các thị trường nước ngoài.