Quảng Nam: 9.467 tỉ đồng bảo tồn phát triển Sâm Ngọc Linh

ThienNhien.Net – 13-9, ông Hồ Quang Bửu, Chủ tịch UBND huyện Nam Trà My cho biết, đề án bảo tồn, phát triển 500 ha Sâm Ngọc Linh giai đoạn 2015 – 2030, với tổng mức đầu tư 9.467 tỉ đồng, trong đó có khoảng 1.500 tỉ đồng do ngân sách nhà nước đầu tư phát triển hạ tầng, bảo tồn vùng sâm gốc và trồng rừng; khoản kinh phí còn lại huy động từ nguồn xã hội hóa

Trong khi đó, UBND tỉnh Quảng Nam cho biết, theo ý kiến chỉ đạo của Phó thủ tướng Vũ Đức Đam, Chính phủ đồng ý với đề nghị của UBND tỉnh Quảng Nam về sự cần thiết triển khai đề án nói trên, trong đó lưu ý địa phương ưu tiên đầu tư vốn ngân sách vào các nội dung thiết yếu không có khả năng xã hội hóa, gửi Bộ KH-ĐT thẩm định. Còn địa phương đang gấp rút lựa chọn danh mục, sắp xếp thứ tự ưu tiên vào kế hoạch đầu tư công trung hạn của tỉnh đối với các dự án có sử dụng vốn ngân sách nhà nước, thuộc đề án Bảo tồn và phát triển cây Sâm Ngọc Linh.

Rễ sâm ngọc linh
Rễ sâm ngọc linh
Quảng Nam sẽ dảnh 9.467 tỉ đồng bảo tồn phát triển Sâm Ngọc Linh
Quảng Nam sẽ dảnh 9.467 tỉ đồng bảo tồn phát triển Sâm Ngọc Linh
Nam Trà My đặt niềm tin thoát nghèo từ dự án phát triển Sâm Ngọc Linh
Nam Trà My đặt niềm tin thoát nghèo từ dự án phát triển Sâm Ngọc Linh
Cây sâm ngọc linh
Cây sâm ngọc linh