Oxfam tuyển tư vấn

Tổ chức Oxfam cần tuyển tư vấn thực hiện khảo sát nhận thức của công chúng về các vấn đề đất đai, y tế, khai khoáng và các chính sách liên quan. Thời gian thực hiện khảo sát từ tháng 5 – tháng 6/2014, tại Hòa Bình, Quảng Trị, Bình Định, Thái Nguyên.

Hạn cuối nộp hồ sơ: 18/5/2014

Thông tin chi tiết vui lòng xem tại đây.