Bắc Cạn hủy bỏ hai dự án luyện gang, thép

ThienNhien.Net – Tỉnh Bắc Cạn vừa quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đầu tư xây dựng Khu liên hợp gang thép công suất 250 nghìn tấn/năm và Dự án đầu tư xây dựng nhà máy nung tuyển quặng sắt công suất 600 nghìn tấn/năm, tại Khu Công nghiệp Thanh Bình, do chủ đầu tư không có năng lực triển khai dự án.

Công ty CP Sahabak được giao thêm 2 ha đất tại Khu Công nghiệp Thanh Bình để mở rộng nhà máy chế biến gỗ.
Công ty CP Sahabak được giao thêm 2 ha đất tại Khu Công nghiệp Thanh Bình để mở rộng nhà máy chế biến gỗ.

Hai dự án nêu trên được lần lượt cấp giấy chứng nhận đầu tư từ năm 2007, từng được kỳ vọng là sẽ khai thác tiềm năng khoáng sản, làm thay đổi cơ cấu kinh tế của một tỉnh thuần nông, tăng thu ngân sách địa phương và giải quyết nhiều việc làm cho nhân dân.

Tuy nhiên, sau nhiều lần điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư, ba lần chuyển đổi chủ đầu tư, chủ đầu tư gần đây nhất là Công ty CP Khoáng sản và Gang thép Kim Sơn vẫn không có khả năng triển khai dự án, đất đai đã cấp cho hai dự án tại Khu Công nghiệp Thanh Bình bỏ hoang nhiều năm, gây lãng phí lớn, làm nhân dân bức xúc.

Công ty CP Khoáng sản và Gang thép Kim Sơn không có khả năng triển khai hai dự án nêu trên, vào cuối tháng 6-2015, tỉnh Bắc Cạn thu hồi hai giấy chứng nhận đầu tư, đồng thời làm thủ tục thu hồi 9,5 ha đã cấp cho chủ đầu tư để giao cho Công ty CP Sahabak mở rộng nhà máy chế biến gỗ và Tập đoàn Công nghiệp Tây Giang xây dựng nhà máy luyện kim.

Việc hủy bỏ hai dự án nêu trên cho thấy, sự kiên quyết của tỉnh Bắc Cạn đối với những dự án không khả thi, chủ đầu tư năng lực kém mà vẫn giữ đất tại Khu Công nghiệp Thanh Bình, thu hồi đất giao cho những chủ đầu tư thật sự có năng lực và dự án đầu tư vào lĩnh vực nông, lâm nghiệp.