Quảng Nam chi hơn 970 triệu đồng trồng rừng phòng hộ trên đất cát

trồng rừng phòng hộ trên đất cát. Ảnh: ThienNhien.Net

ThienNhien.Net – Ngày 02/11/2011, UBND tỉnh Quảng Nam đã ký quyết định phê duyệt thiết kế, dự toán trồng rừng phòng hộ trên đất cát thành phố Tam Kỳ với vốn đầu tư trên 970 triệu đồng, do Công ty TNHH Tư vấn xây dựng và phát triển cơ sở hạ tầng số 1 làm đơn vị lập thiết kế và dự toán, Ban quản lý Dự án trồng rừng trên đất cát ven biển thành phố Tam Kỳ là đơn vị thực hiện.

Theo thiết kế được phê duyệt, diện tích trồng rừng phòng hộ trên đất cát là 54 ha, dùng để trồng Keo lưỡi liềm theo phương thức trồng thuần loại, với mật độ 2.500 cây/ha tại xã Tam Thăng và xã Tam Phú, thành phố Tam Kỳ.

Nguồn vốn thực hiện trích từ Kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng năm 2011 và nguồn số dư dự toán vốn đầu tư xây dựng Chương trình 5 triệu ha rừng năm 2010 chuyển sang năm 2011.