Sử dụng nước tiết kiệm sẽ được ưu đãi vốn vay, miễn giảm thuế

ThienNhien.Net – Từ ngày 1/8/2015, các cơ quan Nhà nước, tổ chức hộ gia đình, cá nhân có hoạt động liên quan đến sử dụng nước tiết kiệm, hiệu quả trên lãnh thổ Việt Nam Nam sẽ được ưu đãi về vay vốn, miễn, giảm thuế theo quy định của pháp luật.

Theo Nghị định 54/2015/NĐ-CP vừa được Thủ tướng Chính phủ ký ban hành, các hoạt động sử dụng nước tiết kiệm, hiệu quả được hưởng ưu đãi gồm: Tái sử dụng nước, sử dụng nước tuần hoàn; thu gom nước mua để sử dụng cho sinh hoạt; khử muối nước lợ, nước mặn thành nước ngọt để sử dụng cho mục đích sinh hoạt; sản xuất, nhập khẩu sản phẩm, thiết bị, công nghệ sử dụng nước tiết kiệm; áp dụng công nghệ, kỹ thuật, biện pháp tưới tiết kiệm nước trong sản xuất nông nghiệp.

Từ 1/8 sử dụng nước tiết kiệm, hiệu quả sẽ được miễn giảm thuế (Nguồn ảnh: TTXVN)
Từ 1/8 sử dụng nước tiết kiệm, hiệu quả sẽ được miễn giảm thuế (Nguồn ảnh: TTXVN)

Nghị định nêu rõ, hoạt động sử dụng nước, sử dụng nước tuần hoàn được hưởng ưu đãi đầu tư xây dựng mới hoặc cải tạo nâng cấp hạng mục công trình để thu gom, xử lý nước thải có quy mô 40 m3/ngày đêm trở lên, và đạt quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước phù hợp với mục đích tái sử dụng lượng nước đó cho hoạt động của mình.

Chế độ ưu đãi này cũng được áp dụng đối với cơ quan, tổ chức cá nhân quản lý khai thác công trình thủy lợi đầu tư cải tạo nâng cấp sửa chữa các hạng mục của hệ thống thủy lợi để sử dụng nước hồi quy trong phạm vi hệ thống thủy lợi từ 15% trở lên lượng nước cấp vào hệ thống.

Tương tự, hoạt động đầu tư sản xuất, nhập khẩu sản phẩm, thiết bị, công nghệ sử dụng nước tiết kiệm sẽ được vay vốn ưu đãi theo quy định của pháp luật về tín dụng đầu tư của Nhà nước, được miễn giãm thuế thu nhập doanh nghiệp đối với phần thu nhập có được từ hoạt động đầu tư theo quy định của pháp luật về thuế.

Cũng theo Nghị định, hoạt động thu gom nước mưa khử muối từ nước lợ, nước mặn thành nước ngọt áp dụng công nghệ, kỹ thuật, biện pháp tưới tiết kiệm nước trong sản xuất nông nghiệp sẽ được vay vốn ưu đãi theo quy định của pháp luật về tín dụng đầu tư của Nhà nước.

Về trách nhiệm thực hiện, Thủ tướng yêu cầu Bộ Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm xác định và công bố vùng khan hiếm nước ngọt, vùng bị xâm nhập mặn; kiểm tra, thanh tra việc thực hiện các quy định về ưu đãi đối với các hoạt động sử dụng nước tiết kiệm, hiệu quả theo quy định tại Nghị định này.

Cùng với đó, Bộ Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành tiêu chí sản phẩm thiết bị, công nghệ sử dụng nước tiết kiệm; phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành tiêu chí công nghệ kỹ thuật, biện pháp tưới tiết kiệm nước cho sản xuất nông nghiệp.

Ngoài ra, Thủ tướng cũng đề nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Bộ Tài chính xây dựng trình Thủ tướng quyết định về việc ưu đãi về vay vốn đối với hộ gia đình, cá nhân sử dụng nước tiết kiệm, hiệu quả…