Tăng thuế xuất khẩu than, nhôm, chì, kẽm

ThienNhien.Net – Bộ Tài chính cho biết, từ ngày 11/9 tới, thuế xuất khẩu than sẽ tăng từ mức 15% hiện lên 20%.

(Ảnh minh họa: Cục thông tin đối ngoại)

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 108/2011/TT-BTC sửa đổi, bổ sung quy định về thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng trong Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi tại Thông tư 184/2010/TT-BTC.

Cụ thể, đối với mặt hàng than đá; than bánh, than quả bàng và nhiên liệu rắn tương tự sản xuất từ than đá (thuộc nhóm 27.01); than cốc và than nửa cốc, luyện từ than đá, than non hoặc than bùn, đã hoặc chưa đóng bánh; muội bình chưng than đá (nhóm 27.04), thuế xuất khẩu sẽ tăng từ 15% lên 20%.

Bộ Tài chính cũng tăng thuế xuất khẩu đối với nhôm, chì, kẽm và thiếc. Theo đó, nhôm ở dạng thỏi (nhóm 76.01) và chì ở dạng thỏi (nhóm 78.01) hiện có mức thuế 5%, sẽ tăng lên 15%. Kẽm ở dạng thỏi (nhóm 79.01) và thiếc ở dạng thỏi (nhóm 80.01) sẽ có thuế xuất khẩu 10% thay vì mức 5% như hiện nay.

Bộ Tài chính cũng điều chỉnh thuế suất thuế nhập khẩu một số mặt hàng nhập khẩu, cụ thể như sau: Các loại ống, ống dẫn, ống vòi và các phụ kiện dùng để ghép nối chúng, bằng plastic (ví dụ, các đoạn nối, khuỷu, vành đệm) có thuế suất giảm 17% xuống còn 12%…

Các mức thuế mới này sẽ được áp dụng từ ngày 11/9/2011.