“Tăng trưởng xanh”- con đường tất yếu để phát triển bền vững

ThienNhien.Net – Đó là thông điệp của Hội nghị lần thứ 16 Ban Nguồn lực Quốc tế tổ chức ngày 25.5.2015 do Tổng cục Môi trường (VEA) thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường Việt Nam tổ chức tại Hà Nội. Hội nghị được bắt đầu với Phiên họp đối thoại giữa các nhà hoạch định chính sách, các chuyên gia quốc tế trong và ngoài nước để thảo luận, tìm hiểu về các thách thức và cơ hội đối với việc quản lý bền vững các tài nguyên thiên nhiên tại Việt Nam.

Hiện nay, việc quản lý bền vững các nguồn tài nguyên môi trường là điều kiện tiên quyết cho việc xóa đói giảm nghèo, hướng đến việc tăng trưởng kinh tế bền vững và mạnh mẽ, ngoài ra còn góp phần bảo vệ hệ sinh thái thiên nhiên.Tại Việt Nam trong thời gian gần đây, các chính sách về Kinh tế- Xã hội đã và đang đạt được những thành tựu đáng kể. Tuy nhiên bên cạnh sự phát triển về kinh tế, thì nước ta lại phải đang đối mặt với những thách thức lớn về ô nhiễm môi trường và suy giảm đa dạng sinh học. Trong đó, tăng trưởng xanh được coi là một phần quan trọng trong một chương trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế rộng lớn ở nước ta, và là một trong những giải pháp được chú ý hàng đầu cho việc phát triển bền vững nguồn tài nguyên thiên nhiên.

Ông Ashok Khosla, đồng chủ tịch Ban điều hành ban Nguồn lực Quốc tế (IRP) cho biết: “Chúng ta đang phải đối mặt với các thách thức nghiêm trọng mang tính toàn cầu liên quan đến khan hiếm tài nguyên thiên nhiên, bao gồm việc sử dụng quá mức và kém hiệu quả tài nguyên nước, đất, thực phẩm và năng lượng.”

Ban Nguồn lực Quốc tế (IRP) do Chương trình Môi trường Liên hiệp quốc (UNEP) điều hành, là một nhóm nghiên cứu về khoa học- chính sách bao gồm hơn 30 nhà khoa học, chuyên gia nổi tiếng thế giới đến từ hơn 30 quốc gia. Hiện tại, Bộ Tài nguyên và Môi trường Việt Nam là một thành viên tích cực của Ban điều hành IRP.