INDC: Thể hiện vai trò tích cực, chủ động ứng phó với BĐKH của Việt Nam

ThienNhien.Net – Ngày 18/5, tại Hà Nội, Bộ Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP) và Tổ chức Hợp tác Phát triển Đức (GIZ) tổ chức Hội thảo tham vấn với Hội đồng tư vấn của Uỷ ban quốc gia về Biến đổi khí hậu (VPCC) về dự thảo nội dung Đóng góp dự kiến do quốc gia tự quyết định (INDC) của Việt Nam cho Ban thư ký Công ước Khí hậu. Thứ trưởng Trần Hồng Hà, Chủ tịch VPCC chủ trì Hội thảo.

Cộng đồng quốc tế đã và đang khẩn trương tiến hành các hoạt động đàm phán về biến đổi khí hậu nhằm xây dựng Thỏa thuận toàn cầu mới về khí hậu dự định sẽ được thông qua tại Hội nghị lần thứ 21 các Bên tham gia Công ước khí hậu (COP21) tại Paris, Pháp vào cuối năm nay.

Thỏa thuận toàn cầu mới về khí hậu gồm 05 trụ cột chính: Thích ứng; giảm nhẹ; tăng cường năng lực, chuyển giao công nghệ; tài chính và minh bạch trong các hoạt động ứng phó với biến đổi khí hậu và hỗ trợ. Thỏa thuận 2015 dự định có hiệu lực thi hành từ năm 2021 và áp dụng cho tất cả các Bên tham gia Công ước khí hậu.

Để góp phần cùng cộng đồng thế giới trong việc sớm hình thành Thoả thuận 2015, việc xây dựng INDC đã được một số nước tiến hành. Đến nay đã có 10 Bên tham gia Công ước Khí hậu trình Ban thư ký Công ước INDC của mình. Các quốc gia được khuyến khích đệ trình báo cáo INDC càng sớm càng tốt trước khi diễn ra Hội nghị COP21. Báo cáo INDC của mỗi quốc gia được yêu cầu nêu rõ đóng góp là công bằng, với nỗ lực cao nhất, phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế – xã hội của mỗi quốc gia.

Thực hiện nhiệm vụ Chính phủ giao, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành có liên quan xây dựng Báo cáo INDC của Việt Nam. INDC nêu rõ khả năng đóng góp của Việt Nam trong giai đoạn 2020-2030 về giảm nhẹ và thích ứng với BĐKH trong điều kiện có và không có hỗ trợ quốc tế.

Giảm phát thải khí nhà kính là một mục tiêu trong phát triển bền vững tại Việt Nam.  (Ảnh: Báo Tài nguyên & Môi trường)
Giảm phát thải khí nhà kính là một mục tiêu trong phát triển bền vững tại Việt Nam.  (Ảnh: Báo Tài nguyên & Môi trường)

Tại Hội thảo, Thứ trưởng Trần Hồng Hà cho biết, xây dựng INDC, Việt Nam không chỉ thực hiện nghĩa vụ của một Bên nước đang phát triển tham gia Công ước khí hậu mà còn thể hiện vai trò tích cực, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tận dụng các cơ hội phát triển nền kinh tế các-bon thấp, giảm phát thải khí nhà kính, tăng trưởng xanh, tăng cường năng lực thích ứng với biến đổi khí hậu, đảm bảo an ninh lương thực, an ninh năng lượng, an sinh xã hội và phát triển bền vững tại Việt Nam.

Mục tiêu của INDC Việt Nam là cung cấp các thông tin ban đầu về mức đóng góp dự kiến của Việt Nam với các thông tin rõ ràng, minh bạch, có định lượng và kỳ vọng về giảm phát thải khí nhà kính và các hoạt động thích ứng với biến đổi khí hậu sẽ được thực hiện tại Việt Nam trong giai đoạn 2021-2030 cho Công ước khí hậu, qua đó thể hiện nỗ lực to lớn của Chính phủ Việt Nam cùng cộng đồng thế giới ứng phó với biến đổi khí hậu để bảo vệ hệ thống khí hậu trái đất và phát triển bền vững Với sự hỗ trợ của UNDP và GIZ, hai nhóm chuyên gia trong nước và quốc tế xây dựng hợp phần giảm nhẹ và hợp phần thích ứng của INDC đã được tuyển chọn. Các  nhóm chuyên gia đã và đang phối hợp với tổ công tác xây dựng INDC xây dựng dự thảo INDC của Việt Nam và cho tới nay bản dự thảo INDC đã bước đầu hoàn thành.

Thứ trưởng cũng cho rằng, hội thảo là cơ hội tốt để các thành viên Hội đồng tư vấn quốc gia về biến đổi khí hậu, đại diện các tổ chức quốc tế, các Bộ ngành góp ý chi tiết cho dự thảo INDC của Việt Nam. Ý kiến thu được từ Hội thảo sẽ giúp Bộ TNMT, và tổ công tác liên ngành hoàn thiện Dự thảo Báo cáo INDC của Việt Nam, trình Chính phủ xem xét gửi Ban Thư ký Công ước Khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu trong năm 2015.