Đắk Lắk chủ động phòng chống cháy rừng

ThienNhien.Net – Cùng với tình trạng hạn hán đang diễn ra khốc liệt, tỉnh Đắk Lắk đang đối mặt nguy cơ cháy rừng cấp 5 – cấp cực kỳ nguy hiểm.

Dù đã sớm thành lập Ban chỉ đạo phòng chống cháy rừng, tổ chức diễn tập với phương châm 4 tại chỗ để chủ động xử lý tình huống từ cơ sở, nhưng thời gian qua, tại Đắk Lắk vẫn xảy ra 5 vụ cháy rừng, làm thiệt hại hơn 50 ha rừng trồng. Theo ông Trang Quang Thành, Giám đốc Sở Nông nghiệp phát triển nông thôn tỉnh Đắk Lắk, các đơn vị chủ rừng hưởng lương từ ngân sách nhà nước đã thực hiện nghiêm túc công tác phòng chống cháy.

Những vụ cháy rừng vừa qua chủ yếu là rừng trồng của các doanh nghiệp tư nhân, do thực hiện chưa tốt phương án phòng chống cháy đã được phê duyệt. Trong khi đó, bên cạnh lý do thời tiết diễn biến phức tạp, còn tiềm ẩn nguyên nhân phá hoại. Ông Trang Quang Thành cho rằng, cả hệ thống chính trị phải cùng vào cuộc quyết liệt mới thực hiện tốt việc phòng chống cháy nói riêng cũng như bảo vệ rừng nói chung.

Ông Thành nói: “Chúng tôi đã phối hợp rất chặt chẽ các lực lượng của xã và kiểm lâm các huyện, làm công tác phòng cháy khá tốt, nên nhiều năm nay không xảy ra cháy trên địa bàn. Hiện nay một số doanh nghiệp tư nhân lại thực hiện vệ sinh rừng không tốt nên đã xảy ra cháy. Cho nên tất cả hệ thống cùng phải tham gia bảo vệ rừng, chứ một ngành thì không giữ nổi”.