Tuyên Quang: Thu hồi hơn 24.450 ha đất của các công ty nông, lâm nghiệp

ThienNhien.Net – Thực hiện sắp xếp, đổi mới và phát triển nông, lâm trường quốc doanh và chính sách pháp luật về quản lý, sử dụng đất đai, tỉnh Tuyên Quang đã rà soát, quyết định thu hồi hơn 24.450 ha đất (rừng sản xuất, rừng phòng hộ, trồng cây lâu năm…) của các công ty nông, lâm nghiệp bàn giao cho các địa phương quản lý, sử dụng.

(Ảnh minh họa: Phạm Thanh Tân/TTXVN)
(Ảnh minh họa: Phạm Thanh Tân/TTXVN)

Trong số diện tích đất bị thu hồi giao lại cho các địa phương quản lý, Công ty trách nhiệm hữa hạn một thành viên lâm nghiệp Sơn Dương bị thu hồi hơn 3.500 ha; Công ty lâm nghiệp Tân Phong bị thu hồi hơn 3.100 ha; Công ty lâm nghiệp Hàm Yên bị thu hồi hơn 2.500 ha; Công ty cổ phần Chè Sông Lô bị thu hồi hơn 1.142 ha…Các công ty nông, lâm nghiệp đã cơ bản bàn giao diện tích đất thu hồi cho các địa phương quản lý. Sau đó, các địa phương lập phương án giao lại cho các hộ dân thiếu đất ở, sản xuất.

Riêng đối với diện tích đất các công ty nông, lâm nghiệp giữ lại để phát triển sản xuất kinh doanh (hơn 76.090 ha) được sử dụng đúng mục đích đã nâng cao hiệu quả sử dụng đất. Cùng với đó, công tác quản lý, sử dụng đất được các đơn vị, địa phương coi trọng nên không còn phát sinh tình trạng tranh chấp, lấn chiếm đất đai giữa các công ty nông, lâm nghiệp với người dân. Bên cạnh đó để ổn định sản xuất và nâng cao hiệu quả sử dụng đất, tỉnh Tuyên Quang đã cơ bản hoàn thành việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các công ty nông, lâm nghiệp, với diện tích đất đã được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hơn 67.900 ha…

Theo thống kê, trước khi bị thu hồi, diện tích đất này được giao trước khi có Luật đất đai và việc giao đất không được xác định cụ thể ranh giới tại thực địa nên công tác quản lý rất khó khăn, dẫn đến tình trạng tranh chấp đất đai giữa các đơn vị với người dân.