Hà Nam: Nhiều sai phạm trong lĩnh vực đầu tư xây dựng, quản lý đất đai, khoáng sản

ThienNhien.Net – Theo kết luận vừa được công bố của Thanh tra Chính phủ (TTCP), tỉnh Hà Nam có một số sai phạm trong công tác tiếp dân, thanh tra, giải quyết khiếu nại tố cáo.

Theo kết luận của TTCP, Hà Nam có nhiều sai phạm trong lĩnh vực đầu tư xây dựng, quản lý đất đai, khoáng sản.
Theo kết luận của TTCP, Hà Nam có nhiều sai phạm trong lĩnh vực đầu tư xây dựng, quản lý đất đai, khoáng sản

Theo kết luận thanh tra “việc thực hiện pháp luật về thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng đối với tỉnh Hà Nam” (số 741/TB-TTCP, do Phó Tổng TTCP Trần Đức Lượng ký ngày 6.4) thì tỉnh Hà Nam có nhiều hạn chế, khuyết điểm trong công tác phòng chống tham nhũng. Cụ thể, về thực hiện công tác phòng ngừa, TTCP phát hiện còn 520 đơn vị với gần 60% người hưởng lương từ ngân sách nhà nước chưa thực hiện trả lương qua tài khoản ngân hàng. Bên cạnh đó, các văn bản chỉ đạo thực hiện minh bạch tài sản hàng năm còn ban hành chậm, triển khai chưa đồng bộ.

“Năm 2013, còn nhiều cơ quan, đơn vị tiến hành kê khai tài sản, thu nhập chậm so với quy định. Có hiện tượng bỏ sót người có nghĩa vụ kê khai, không tiến hành công khai bản kê khai. Nội dung báo cáo tổng hợp về minh bạch tài sản, thu nhập tại một số đơn vị chưa phản ảnh đúng với thực tế” -TTCP nêu rõ.

Riêng trong lĩnh vực quản lý đầu tư xây dựng, TTCP chỉ rõ “UBND tỉnh Hà Nam chưa lập kế hoạch thanh toán nợ đầu tư xây dựng theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ; bố trí vốn đầu tư từ nguồn huy động để thực hiện kiên cố hoá kênh mương, xây dựng đường giao thông nông thôn vượt quá mức quy định cho phép 23%; việc phân bổ vốn đầu tư tại một số dự án khi chưa có quyết định đầu tư…”.

Đặc biệt, dự án đầu tư, xây dựng đường tại huyện Bình Lục còn chấp hành chưa đúng định mức, đơn giá của nhà nước quy định, làm tăng chi phí dự án. Còn tại tại gói thầu xây lắp của một số dự án, UBND tỉnh Hà Nam phê duyệt lựa chọn hình thức đấu thầu hạn chế và không thực hiện đấu thầu để lựa chọn nhà thầu cung cấp xi măng làm đường giao thông nông thôn, trong khi thời gian cung cấp xi măng dài (từ năm 2011- 2015) là không phù hợp quy định của Luật Đấu thầu.

Trong lĩnh vực quản lý đất đai, khoáng sản, TTCP còn phát hiện Quy hoạch vùng tỉnh Hà Nam đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050 tại Quyết định số 364/QĐ-UBND chưa thông qua HĐND tỉnh theo quy định. Đồng thời, quy hoạch khoáng sản chủ yếu đến năm 2020 mới chỉ xác định được vị trí địa lý, chưa xác định được toạ độ điểm gốc, chưa phù hợp với Luật khoáng sản năm 2010, chồng chéo với quy hoạch vùng Tây sông Đáy. Một số nội dung về phân cấp quản lý tài sản nhà nước trên địa bàn tỉnh chưa phù hợp với Luật Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước.

Từ những kết qủa thanh tra nêu trên, Tổng TTCP kiến nghị Thủ tướng chỉ đạo Chủ tịch UBND tỉnh Hà Nam kiểm điểm và xử lý trách nhiệm Thủ trưởng cơ quan, đơn vị đã để xảy ra các sai phạm theo quy định. Đồng thời chỉ đạo các cơ quan chuyên môn của tỉnh kiểm điểm, chấn chỉnh các nội dung công tác còn có thiếu sót, khuyết điểm trong quản lý đất đai, khoáng sản, đầu tư, tài chính, tài sản.