8,8 triệu euro bảo vệ rừng ngập mặn Đồng bằng Sông Cửu Long

ThienNhien.Net – Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt danh mục Dự án “Chương trình bảo vệ tổng hợp vùng ven biển và rừng ngập mặn Đồng bằng sông Cửu Long nhằm thích ứng với biến đổi khí hậu (ICMP) giai đoạn 2” sử dụng ODA không hoàn lại của Chính phủ Đức và Chính phủ Australia.

Dự án trên được thực hiện tối đa trong 3 năm (2015-2018) với tổng kinh phí là 8,8 triệu euro. Trong đó, vốn ODA không hoàn lại của Chính phủ Đức là 4,4 triệu euro; vốn ODA không hoàn lại của Chính phủ Australia là 3,6 triệu euro; vốn đối ứng của phía Việt Nam 0,8 triệu euro.

Mục tiêu của Dự án trên là nâng cao năng lực thể chế và lập kế hoạch để thúc đẩy phát triển vùng Đồng bằng Sông Cửu Long có khả năng chống chịu biến đổi khí hậu.

Cụ thể, Dự án sẽ thiết lập khung pháp lý và thể chế cho đầu tư phát triển các giải pháp chống chịu biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh; hỗ trợ nâng cao năng lực kỹ thuật của các cơ quan liên quan trong việc xây dựng và tài trợ cho các giải pháp sinh kế lồng ghép và bảo vệ vùng ven biển có khả năng chống chịu biến đổi khí hậu; cải thiện và thiết lập cơ chế phối hợp, quan hệ đối tác chiến lược qua đó xây dựng hướng tiếp cận hài hòa các hệ sinh thái ven biển và tăng trưởng xanh có khả năng chống chịu biến đổi khí hậu tại vùng Đồng bằng sông Cửu Long.