Thanh tra các khu đô thị gây ô nhiễm ở Hà Nội

ThienNhien.Net – Trước thực trạng các khu đô thị ở Hà Nội bị phát hiện xả thải không qua xử lý ra môi trường, ông Hoàng Dương Tùng – Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục Môi trường (Bộ TN&MT) cho biết, đơn vị sẽ có kế hoạch thanh, kiểm tra việc thực hiện đánh giá tác động môi trường và cam kết bảo vệ môi trường của các khu đô thị.

Ngoài ra, Sở TN&MT Hà Nội phải thanh tra, giám sát việc thực hiện đánh giá tác động môi trường và cam kết, kế hoạch bảo vệ môi trường của các DN; phải có chế tài buộc chủ đầu tư phải xây dựng hệ thống xử lý nước thải. Các cơ quan quản lý Nhà nước cũng đang xúc tiến hoàn thiện các nghị định, thông tư hướng dẫn thi hành Luật Bảo vệ Môi trường để tạo cơ sở pháp lý rõ ràng, vững chắc cho các đơn vị thực thi việc bảo vệ môi trường, trong đó có việc bảo vệ nguồn nước.