Các cơ sở ô nhiễm phải rời khỏi nội thành Hà Nội

ThienNhien.net – Đó là nội dung Quyết định mà Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành về biện pháp, lộ trình di dời và việc sử dụng quỹ đất sau khi di dời cơ sở sản xuất công nghiệp, bệnh viện, cơ sở giáo dục đại học, cơ sở giáo dục nghề nghiệp và các cơ quan, đơn vị trong nội thành Hà Nội.

Theo đó, các cơ sở sản xuất công nghiệp, bệnh viện, cơ sở điều trị có mức độ ô nhiễm, truyền nhiễm lây nhiễm cao, sử dụng quá tải; các cơ sở giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp và các cơ quan, đơn vị nằm trong khu vực nội thành Hà Nội không phù hợp các quy chuẩn, tiêu chuẩn hiện hành, gây mất cân đối về hạ tầng xã hội và kỹ thuật, giao thông, ô nhiễm môi trường và không phù hợp với quy hoạch chung đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt sẽ phải di dời ra ngoài khu vực nội thành Hà Nội.

UBND thành phố Hà Nội và UBND các tỉnh vùng Thủ đô có trách nhiệm chuẩn bị quỹ đất xây dựng cho cơ sở di dời, phù hợp với vị trí, quy mô, chức năng theo quy hoạch xây dựng.

Lộ trình và biện pháp di dời cụ thể sẽ được xác định với từng cơ sở, việc thực hiện di dời phải hạn chế tối đa ảnh hưởng đến hoạt động của các đối tượng.

Quỹ đất của các cơ sở sau khi di dời sẽ ưu tiên dùng để xây dựng, phát triển các công trình công cộng, cây xanh, bãi đỗ xe, công trình hạ tầng xã hội và kỹ thuật đô thị. Quỹ đất này sẽ được đấu giá công khai theo quy định để tạo kinh phí tái đầu tư cho cơ sở bị di dời.