Phương án cổ phần hóa Cty mẹ – TCty Khoáng sản – Vinacomin

ThienNhien.Net – Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt Phương án cổ phần hóa Công ty mẹ – Tổng công ty Khoáng sản – Vinacomin thuộc Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam.

Theo đó, Tổng công ty Khoáng sản TKV – CTCP (tên viết tắt là Vimico) kế thừa các quyền, nghĩa vụ, lợi ích hợp pháp của Tổng công ty Khoáng sản – Vinacomin trước khi chuyển đổi; được tiếp tục kinh doanh các ngành, nghề hiện Tổng công ty Khoáng sản – Vinacomin đang thực hiện và các hoạt động kinh doanh khác theo quy định của pháp luật.

Quyết định nêu rõ, hình thức cổ phần hóa là bán bớt phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp.

Tổng công ty có vốn điều lệ 2000 tỷ đồng. Về cơ cấu cổ phần phát hành lần đầu, tổng số cổ phần là 200 triệu cổ phần, mệnh giá mỗi cổ phần là 10.000 đồng.

Trong đó, có 150 triệu cổ phần nhà nước, chiếm 75% vốn điều lệ; cổ phần bán ưu đãi cho người lao động trong doanh nghiệp 3.319.000 cổ phần, chiếm 1,66% vốn điều lệ; bán đấu giá công khai 46.681.000 cổ phần, chiếm 23,34% vốn điều lệ.

Thủ tướng Chính phủ ủy quyền Bộ trưởng Bộ Công Thương chỉ đạoTập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam xây dựng, quyết định mức giá khởi điểm bán đấu giá cổ phần lần đầu, lựa chọn tổ chức tài chính trung gian và Sở Giao dịch chứng khoán để tổ chức, triển khai bán cổ phần ra công chúng. Khi có đủ điều kiện, thực hiện niêm yết cổ phiếu của Tổng công ty Khoáng sản TKV – CTCP trên thị trường chứng khoán theo quy định của pháp luật hiện hành.

Cơ quan đại diện chủ sở hữu phần vốn nhà nước tại Tổng công ty Khoáng sản TKV – CTCP là Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam.

Về phương án sắp xếp lao động, tổng số lao động tại thời điểm công bố giá trị doanh nghiệp là 1.635 người, tổng số lao động chuyển sang Công ty cổ phần là 1.628 người.