Đề nghị xóa bỏ 2 loại hoạt chất thuốc trừ sâu

ThienNhien.Net – Ngày 27-11, tại Hà Nội, 3 trung tâm gồm: Trung tâm Phát triển nông nghiệp bền vững, Trung tâm Nghiên cứu về giới và môi trường, Trung tâm Nghiên cứu và phát triển nông thôn đã tổ chức cuộc hội thảo về những tác hại của việc lạm dụng thuốc bảo vệ thực vật trong sản xuất nông nghiệp và những nguy hại cho sức khỏe của nông dân lẫn người sử dụng sản phẩm nông nghiệp.

Đây là hội thảo được thực hiện sau một cuộc khảo sát tại 3 miền Bắc – Trung – Nam về tình hình sử dụng và lạm dụng thuốc bảo vệ thực vật. Phần lớn nông dân tham gia khảo sát đều cho biết đã có quá trình tiếp xúc và sử dụng dài với thuốc bảo vệ thực vật, như trung bình tại tỉnh An Giang là 16 năm, tại Nam Định là 22 năm, Phú Thọ là 23 năm… Khoảng 86% nông dân đã thừa nhận hóa chất bảo vệ thực vật là chất độc gây ảnh hưởng rõ tới sức khỏe của người dân cũng như làm ô nhiễm môi trường (đặc biệt là về nguồn nước).

Các chuyên gia đều khẳng định, điều đáng lo ngại hiện nay là việc lạm dụng hai loại hóa chất gồm: Paraquat và Chlorpyrifos và đề nghị nên hạn chế sử dụng thuốc bảo vệ thực vật cũng như xóa bỏ hai hóa chất này.