Save the Children tuyển Trợ lí

Save the Children – tổ chức phi chính phủ thúc đẩy quyền trẻ em, cần tuyển 01 trợ lí tài chính, làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh trong thời gian 01 năm.

Liên hệ:

Văn phòng Save the Children tại Việt Nam

Địa chỉ: Tòa nhà E3, khu ngoại Giao đoàn Trung tự, số 6 Đặng Văn Ngữ, Hà Nội

Điện thoại: 04 3573 5050

Email: Vietnam.HR@savethechildren.org

Hạn cuối nộp hồ sơ: 26/10/2014

Thông tin chi tiết xem tại đây.