Hội thảo Cao hơn, xa hơn, … và dễ tự học hơn 

Nhóm Cánh Buồm phối hợp với Quỹ Văn hóa Phan Châu Trinh, Nhà xuất bản Tri thức và Trung tâm Văn hóa Pháp tại Hà Nội L’Espace sẽ tổ chức Hội thảo Cao hơn, xa hơn, … và dễ tự học hơn. Hội thảo giới thiệu bộ sách được tái bản lần 3 của Nhóm Cánh Buồm từ lớp 1 đến lớp 5 (môn Văn và Tiếng Việt). Kiên trì đường lối tổ chức việc làm cho học sinh, bộ sách lần này sẽ minh họa rõ hơn nữa hướng đi và cách tiến hành Hiện đại hóa Giáo dục mà Nhóm Cánh Buồm theo đuổi.

Thời gian: 18:00-20:00, thứ Tư ngày 15/10/2014

Địa điểm: Hội trường Trung tâm Văn hóa Pháp tại Hà Nội L’Espace, 24 Tràng Tiền, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Chương trình vào cửa tự do.

Liên hệ:

Ban Truyền thông NXB Tri thức

Điện thoại: 0439447280

Email: seminar.trithuc@gmail.com

Hoặc

Bùi Duy Thanh Mai – Nhóm Cánh Buồm

Điện thoại: 093 338 7104

Email: mai@canhbuom.edu.vn

Thông tin chi tiết xem tại đây.