Điều chỉnh Quy hoạch các KCN tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

ThienNhien.Net – Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt Danh mục quy hoạch các khu công nghiệp (KCN) tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đến năm 2020.

Ảnh minh họa: snd.com.vn
Ảnh minh họa: snd.com.vn

Cụ thể, Thủ tướng Chính phủ đồng ý giữ nguyên diện tích quy hoạch đối với các KCN: Đông Xuyên, Phú Mỹ I, Mỹ Xuân A và mở rộng, Mỹ Xuân A2 và mở rộng, Mỹ Xuân B1-Conac, Cái Mép, Phú Mỹ II và mở rộng, Mỹ Xuân B1 – Tiến Hùng, Mỹ Xuân B1 – Đại Dương, Phú Mỹ III, Dầu khí Long Sơn, Châu Đức, Đất Đỏ 1, Long Hương trong Quy hoạch phát triển các KCN Việt Nam đến năm 2020.

Đồng thời bổ sung KCN Đá Bạc giai đoạn 1 với diện tích 300 ha vào Quy hoạch phát triển các KCN Việt Nam đến năm 2020, trong đó bao gồm cả 75 ha của cụm công nghiệp Đá Bạc đã được UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cấp giấy chứng nhận đầu tư.

Thủ tướng Chính phủ giao UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu chỉ đạo triển khai lập quy hoạch chi tiết và xây dựng kết cấu hạ tầng KCN Đá Bạc theo đúng quy định của pháp luật; tập trung chỉ đạo đẩy nhanh công tác xây dựng hạ tầng các KCN để thu hút mạnh mẽ đầu tư vào các KCN của tỉnh.