18 KCN Đồng Nai lắp quan trắc tự động

ThienNhien.Net – Theo Sở Tài nguyên – môi trường Đồng Nai, đến thời điểm này toàn tỉnh đã có 18/21 khu công nghiệp (KCN) lấp đầy trên 50% diện tích được đầu tư lắp đặt trạm quan trắc môi trường tự động. Còn lại 3 KCN chưa lắp đặt được trạm quan trắc môi trường tự động là: KCN Nhơn Trạch 2 – Nhơn Phú, KCN Xuân Lộc và KCN Ông Kèo.

Trong đó, KCN Xuân Lộc do chưa có đủ nước thải, còn KCN Ông Kèo chưa có hệ thống xử lý nước thải. Các trạm quan trắc tự động sẽ truyền dữ liệu thường xuyên về Sở Tài nguyên – môi trường. Như vậy, KCN nào có nước thải xử lý chưa đạt quy chuẩn sẽ bị phát hiện kịp thời để có biện pháp xử lý.