Kiên quyết hơn nữa trong xử lý các doanh nghiệp gây ô nhiễm

ThienNhien.Net – Kiên quyết và triệt để hơn nữa trong rà soát, xử lý các cơ sở gây ô nhiễm, công khai “danh sách đen” và xử phạt nghiêm các cơ sở chậm trễ trong xử lý ô nhiễm, đảm bảo kế hoạch giải quyết các cơ sở tồn đọng, ảnh hưởng đến đời sống người dân.

Đây là ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải tại cuộc họp với các bộ, ngành liên quan về tình hình thực hiện Quyết định số 64/2003/QĐ-TTg và Quyết định 1788/2013/QĐ-TTg xử lý các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng.

Kế hoạch xử lý triệt để các cơ sở ô nhiễm môi trường nghiêm trọng là chủ trương và quyết tâm lớn của Chính phủ nhằm giải quyết các điểm nóng về ô nhiễm môi trường, thực hiện nghiêm Luật Bảo vệ môi trường. Quyết định số 64, được tiếp nối là Quyết định 1788 sau này, đã thống kê, rà soát khoảng 5.000 cơ sở và tiến hành phân loại xử lý với nhiều cấp độ khác nhau trên phạm vi cả nước.

Ảnh minh họa: Báo Quảng Ngãi
Ảnh minh họa: Báo Quảng Ngãi

Theo báo cáo của các cơ quan chức năng, sau hơn 10 năm thực hiện, số lượng lớn các cơ sở ô nhiễm môi trường đã được xử lý triệt để, góp phần giảm đáng kể các điểm nóng về ô nhiễm môi trường, nâng cao chất lượng cuộc sống người dân. Trước khi Quyết định 1788 ban hành, có 378 cơ sở gây ô nhiễm nghiêm trọng đã hoàn thành các biện pháp xử lý. TPHCM đã di dời 1.261/1.402 cơ sở gây ô nhiễm, TP. Hà Nội xây dựng kế hoạch di dời 400 cơ sở.

Quyết định 1788 được Thủ tướng Chính phủ ban hành vào tháng 10/2013, có một nội dung quan trọng là đến cuối 2015 sẽ tập trung xử lý triệt để, dứt điểm 229 cơ sở gây ô nhiễm nghiêm trọng còn lại đến thời điểm đó. Trong đó có 13 cơ sở, 20 bãi rác, 10 bệnh viện “tồn” của Quyết định 64; 8 bãi rác của các tỉnh, 5 bệnh viện trực thuộc bộ, 42 bệnh viện tuyến Trung ương, tuyến tỉnh; 2 bệnh viện tư nhân, 21 trung tâm chữa bệnh, giáo dục, lao động và 108 cơ sở sản xuất, kinh doanh phát sinh gây ô nhiễm.

Cho đến thời điểm này, việc thực hiện yêu cầu của Thủ tướng vẫn đang diễn ra khá chậm so với mục tiêu, số cơ sở được công nhận hoàn thành xử lý triệt để mới chỉ đạt 15-20%, trong khi nhiều cơ sở đã quá thời hạn xử lý theo yêu cầu.

Trước tình hình này, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải nghiêm khắc đánh giá kết quả triển khai chủ trương xử lý ô nhiễm môi trường thời gian qua còn nhiều hạn chế, nhìn chung việc thực hiện chưa bám sát các nội dung chỉ đạo theo các quyết định của Thủ tướng Chính phủ. Đơn cử như việc thiếu công khai thông tin về cơ sở ô nhiễm, chưa đưa chỉ tiêu giảm cơ sở ô nhiễm vào chỉ số phát triển của địa phương…

Trong thời gian còn lại, Phó Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành quản lý và liên quan đến lĩnh vực xử lý ô nhiễm này, đặc biệt là vai trò Ban chỉ đạo liên ngành tăng cường kiểm tra, giám sát với mục tiêu bám sát cơ sở, hỗ trợ các địa phương trong việc đẩy nhanh tiến độ giải quyết các cơ sở ô nhiễm nghiêm trọng, bám sát các mục tiêu, yêu cầu giải pháp đã đề ra trong Quyết định 1788.

Các địa phương tập trung rà soát, liệt kê và công khai thông tin “danh sách đen” các cơ sở gây ô nhiễm mà chậm giải quyết để có biện pháp xử lý, xử phạt cụ thể theo thời gian chậm trễ, mức độ gây thiệt hại. Có thể tập hợp, báo cáo các DN gây ô nhiễm đặc biệt nghiêm trọng để Chính phủ chỉ đạo xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Đơn cử như 2 trường hợp Nhà máy mía đường Cà Mau và Trà Vinh nằm trong nhóm cơ sở ô nhiễm phải xử lý trước tháng 7/2014 nhưng đến nay vẫn chưa hoàn thành cần kiên quyết thực hiện, để đảm bảo yêu cầu chỉ đạo của Thủ tướng cũng như tính nghiêm minh của pháp luật.