Quy trình vận hành liên hồ lưu vực sông Kôn-Hà Thanh

ThienNhien.Net – Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Kôn – Hà Thanh trong mùa lũ hàng năm.

Theo đó, từ ngày 1/9 đến ngày 15/12 hàng năm, các hồ Vĩnh Sơn A, Vĩnh Sơn B, Trà Xom 1, Định Bình, Núi Một và Thuận Ninh trên lưu vực sông Kôn – Hà Thanh phải vận hành theo nguyên tắc thứ tự ưu tiên: 1-Đảm bảo an toàn công trình; 2-góp phần giảm lũ cho hạ du; 3-đảm bảo hiệu quả cấp nước cho hạ du; 4-đảm bảo hiệu quả phát điện.

Về nguyên tắc đảm bảo an toàn công trình, các hồ trên khi vận hành phải đảm bảo an toàn tuyệt đối cho công trình thuỷ lợi Định Bình, không để mực nước hồ chứa vượt cao trình mực nước lũ kiểm tra với mọi trận lũ có chu kỳ lặp lại nhỏ hơn hoặc bằng 1000 năm; đảm bảo an toàn tuyệt đối cho công trình hồ chứa Trà Xom 1, không để mực nước hồ chứa vượt cao trình mực nước lũ kiểm tra với mọi trận lũ có chu kỳ lặp lại nhỏ hơn hoặc bằng 500 năm; đảm bảo an toàn tuyệt đối cho các công trình hồ chứa Vĩnh Sơn A, Vĩnh Sơn B, Núi Một và Thuận Ninh, không để mực nước hồ chứa vượt cao trình mực nước lũ thiết kế ứng với mọi trận lũ có chu kỳ lặp lại nhỏ hơn hoặc bằng 200 năm.

Nguyên tắc vận hành các hồ giảm lũ cho hạ du là không cho phép sử dụng phần dung tích hồ từ cao trình mực nước dâng bình thường đến cao trình mực nước lũ kiểm tra hoặc mực nước lũ thiết kế để điều tiết lũ khi các cửa van của công trình xả chưa ở trạng thái mở hoàn toàn đối với các hồ Vĩnh Sơn A, Vĩnh Sơn B, Trà Xom 1, Núi Một và Thuận Ninh, trừ trường hợp đặc biệt theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ hoặc Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai.

Khi vận hành giảm lũ cho hạ du phải tuân thủ theo quy định về trình tự, phương thức đóng, mở cửa van các công trình xả đã được cấp có thẩm quyền ban hành, bảo đảm không gây lũ nhân tạo đột ngột, bất thường đe dọa trực tiếp đến tính mạng và tài sản của nhân dân khu vực ven sông ở dưới hạ du hồ chứa.

Khi không tham gia vận hành giảm lũ cho hạ du, nếu có yêu cầu của UBND tỉnh Bình Định, thì các hồ Trà Xom 1, Vĩnh Sơn A, Vĩnh Sơn B, Định Bình, Núi Một và Thuận Ninh phải thực hiện việc xả nước về hạ du theo yêu cầu.

Về tích nước cuối mùa lũ, từ ngày 1/11 đến ngày 15/12 hàng năm đối với các hồ Núi Một và Thuận Ninh, từ ngày 15/11 đến ngày 15/12 hàng năm đối với các hồ Trà Xom 1 và Định Bình, căn cứ nhận định xu thế diễn biến thời tiết, thủy văn của Trung tâm Khí tượng Thủy văn quốc gia, nếu không xuất hiện hình thế thời tiết có khả năng gây mưa lũ trên lưu vực, Trưởng Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình Định quyết định việc cho phép các hồ tích nước để đưa dần mực nước hồ về mực nước dâng bình thường.