Hạn chế xây dựng thủy điện nhỏ

ThienNhien.Net – Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vừa chỉ đạo sau hội nghị về di cư tự do, ổn định dân cư ở các tỉnh khu vực Tây Bắc và Tây Nguyên.

Theo đó, các bộ ngành, địa phương cần tập trung chỉ đạo để ổn định đời sống dân cư, kiểm soát việc di cư tự do, không khuyến khích người dân di cư vào Tây Nguyên và có biện pháp giải quyết đối với những người dân đã di cư nhằm ổn định đời sống của đồng bào.

Phó Thủ tướng yêu cầu cần hạn chế quy hoạch, xây dựng các dự án thủy điện nhỏ, công trình hạ tầng ảnh hưởng lớn đến quỹ đất sản xuất của đồng bào.