Đăk Nông: Một công ty lâm nghiệp để mất hơn 3.500 ha rừng

ThienNhien.Net – Thực hiện sự chỉ đạo của UBND tỉnh Đăk Nông, các ngành chức năng của của tỉnh đã tiến hành thanh tra toàn diện tại Công ty TNHH MTV lâm nghiệp Trường Xuân, thuộc địa bàn huyện Đăk Song. Kết quả, đã phát hiện tại nhiều sai phạm liên quan đến công tác quản lý, bảo vệ rừng, đất lâm nghiệp trong thời gian dài.

Cụ thể, trong công tác quản lý, bảo vệ rừng, chỉ tính từ tháng 9-2008 đến hết năm 2013, công ty này đã để mất hơn 3.510 ha rừng tự nhiên. Tình trạng phá rừng, lấn chiếm đất rừng diễn ra liên tục và trong một thời gian dài với số lượng rất lớn nhưng Công ty lâm nghiệp Trường Xuân cũng như Hạt Kiểm lâm huyện Đăk Song báo cáo không đúng thực tế. Vì vậy, chính quyền địa phương cũng như các cơ quan chức năng không theo dõi được thực tế mất rừng, lấn chiếm đất lâm nghiệp hàng năm của công ty này.

Rừng do Công ty lâm nghiệp Trường Xuân quản lý bị người dân chặt phá, lấn chiếm trồng cao su (Ảnh: Nhân Dân)
Rừng do Công ty lâm nghiệp Trường Xuân quản lý bị người dân chặt phá, lấn chiếm trồng cao su (Ảnh: Nhân Dân)

Điều đáng nói là mặc dù trong thời gian qua, UBND tỉnh Đăk Nông đã có nhiều văn bản chỉ đạo các chủ rừng tăng cường lực lượng quản lý bảo vệ rừng (QLBVR) nhưng nhiều năm qua, Công ty lâm nghiệp Trường Xuân không tăng cường lực lượng QLBVR mà ngược lại ngày càng giảm quân số, không đủ lực lượng tuần tra, kiểm soát thực hiện cắm chốt tại những địa bàn, địa điểm xung yếu. Công ty thành lập hai trạm QLBVR nhưng lực lượng mỏng, các trạm ở cách xa nhau hàng chục km, khi xảy ra vụ việc không được phối hợp kịp thời, lực lượng cơ động chỉ có ba, bốn cán bộ không đủ lực lượng tuần tra, kiểm soát một cách thường xuyên. Chính điều này đã để mất rừng với diện tích lớn.

Qua thanh tra cũng cho thấy, phần lớn diện tích rừng tự nhiên bị mất do người dân lấn chiếm sản xuất, nhưng công ty cũng không có biện pháp ngăn chặn và báo cáo không trung thực.

Điều khó hiểu là Công ty lâm nghiệp Trường Xuân để mất một diện tích rừng lớn như vậy và hàng năm cả lãnh đạo công ty và Hạt Kiểm lâm huyện Đăk Song đều báo cáo không trung thực về diện tích rừng bị mất cũng như không có biện pháp ngăn chặn nạn phá rừng, lấn chiếm đất rừng… nhưng cả ban lãnh đạo công ty này lẫn Hạt Kiểm lâm huyện vẫn không có ai bị xử lý, kỷ luật?

Không chỉ riêng Công ty lâm nghiệp Trường Xuân mà nhiều công ty lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh Đăk Nông cũng để xảy ra tình trạng phá rừng, mất rừng và lấn chiếm đất rừng với diện tích lớn, nhưng không có biện pháp ngăn chặn hiệu quả.

Nguyên nhân là trong những năm gần đây, phần lớn các công ty lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh Đăk Nông gặp rất nhiều khó khăn trong hoạt động do đóng cửa rừng, không có chỉ tiêu khai thác gỗ. Chủ các công ty lâm nghiệp cũng thiếu năng động, linh hoạt trong sản xuất, kinh doanh… nên toàn bộ hoạt động chỉ dựa vào nguồn kinh phí QLBVR do nhà nước cấp hàng năm. Vì vậy, nếu không sớm thay đổi mô hình hoạt động cũng như công tác QLBVR của các công ty lâm nghiệp hiện nay thì những diện tích rừng tự nhiên còn lại do các công ty lâm nghiệp quản lý khó mà giữ được.