Điện Biên hoàn thành xây dựng kế hoạch hành động REDD+

ThienNhien.Net – Ngày 30/7, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Điện Biên phối hợp với Văn phòng Dự án hỗ trợ kỹ thuật Quản lý rừng bền vững tại vùng đầu nguồn Tây Bắc (SUSFORM- NOW Nhật Bản) đã tổ chức Hội nghị chia sẻ kinh nghiệm xây dựng kế hoạch hành động REDD+ đồng thời khởi động Hệ thống giám sát diễn biến rừng cấp tỉnh.

Dự hội nghị có đại diện Tổng cục Lâm nghiệp Việt Nam; các tỉnh Sơn La, Hòa Bình, Lai Châu, Lâm Đồng, Đắc Nông; Các chuyên gia JICA và đại diện Công ty lâm nghiệp Sumitomo, Công ty Askul, Hiệp hội Hỗ trợ môi trường bền vững Yanmar Nhật Bản.

Kế hoạch hành động REDD+ là tên gọi tắt của Kế hoạch hành động “Giảm phát thải khí nhà kính thông qua nỗ lực hạn chế mất rừng và suy thoái rừng, quản lý bền vững tài nguyên rừng, bảo tồn và nâng cao trữ lượng cacbon rừng,” do Cơ quan hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA) hỗ trợ các tỉnh miền núi Việt Nam thực hiện thông qua Dự án hợp tác Quản lý rừng bền vững vùng đầu nguồn Tây Bắc (SUSFORM- NOW).

Thực hiện quyết định số 799 ngày 27/6/2013 của Thủ tướng Chính phủ, tỉnh Điện Biên với sự hỗ trợ của Chính phủ Nhật Bản thông qua Cơ quan hợp tác quốc tế – JICA đã xây dựng xong Kế hoạch hành động REDD+ cấp tỉnh (PRAP) cho
tỉnh Điện Biên giai đoạn 2013- 2020 và được Ủy ban Nhân dân tỉnh Điện Biên ra quyết định phê duyệt ngày 26/5/2014.

Đây là bản Kế hoạch hành động REDD+ cấp tỉnh đầu tiên của cả nước được hoàn thành và bắt đầu khởi động.

Ảnh minh họa: ThienNhien.Net
Ảnh minh họa: ThienNhien.Net

Tại hội thảo, các đại biểu đã tập trung chia sẻ kinh nghiệm trong quá trình triển khai xây dựng Kế hoạch hành động REDD+ cấp tỉnh với các tỉnh miền núi Tây Bắc và Tây Nguyên; Tuyên truyền nội dung của bản Kế hoạch hành động REDD+ với các các cơ quan liên quan; Xác định vai trò, trách nhiệm của từng bên liên quan; Bàn bạc cách thức tổ chức trong quá trình thực hiện bản Kế hoạch hành động này.

Đại diện các công ty Nhật Bản cũng đã tham gia thảo luận nhằm truyền đạt kinh nghiệm, tư vấn các giải pháp thực hiện Chương trình hành động REDD+ trong thời gian tới.

Cùng ngày, tỉnh Điện Biên cũng đã khởi động Hệ thống theo dõi diễn biến rừng cấp tỉnh. Đây là một trong những nội dung quan trọng nằm trong Kế hoạch hành động REDD+ tỉnh Điện Biên giai đoạn 2013-2020.

Kế hoạch hành động “Giảm phát thải khí nhà kính thông qua nỗ lực hạn chế mất rừng và suy thoái rừng, quản lý bền vững tài nguyên rừng, bảo tồn và nâng cao trữ lượng cácbon rừng” tỉnh Điện Biên đã đặt ra các mục tiêu cụ thể trong giai đoạn 2011-2015 là: Tăng ròng cacbon hàng năm đạt 40.641 tấn CO2/năm; Nâng độ che phủ của rừng lên 45%; Thiết lập được 6.555ha rừng thuộc 2 xã thực hiện thí điểm là Mường Phăng và Mường Mươn đủ điều kiện thực hiện REED+; Bảo tồn các loại động, thực vật hiện có, ngăn chặn đà suy giảm đa dạng sinh học đối với 2 xã thí điểm REDD+.

Mục tiêu của Kế hoạch hành động này đặt ra cho giai đoạn 2016- 2020 là lượng cacbon tăng ròng hàng năm đạt 376.650 tấn CO2/năm; Nâng độ che phủ của rừng lên 50% vào năm 2020; Thiết lập được 264.000ha rừng đủ điều kiện tham gia thực hiện REDD+; Tiếp tục bảo tồn các loài động thực vật, ngăn chặn đà suy giảm đa dạng sinh học trên địa bàn toàn tỉnh.

Kế hoạch hành động REDD+ được xây dựng trong bối cảnh rừng tự nhiên và đa dạng sinh học tại Việt Nam vẫn đang tiếp tục bị suy thoái. Riêng tại tỉnh Điện Biên, canh tác nương rẫy đã trở thành nguyên nhân chính dẫn đến mất rừng, suy thoái rừng, vốn đã chịu tác động của quá trình tăng dân số và độ phì nhiêu của đất giảm.

Với mong muốn quản lý rừng tốt hơn và đáp ứng mục tiêu ứng phó với biến đổi khí hậu trong lĩnh vực lâm nghiệp, Chính phủ đã đưa ra Chương trình hành động REDD+ Quốc gia vào năm 2012. Điện Biên vinh dự là tỉnh đầu tiên xây dựng Kế hoạch hành động REDD+ cấp tỉnh theo yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định số 799.