Sẽ luân chuyển cán bộ áp giá, cấp phép khoáng sản…

ThienNhien.Net – Một số cán bộ ngành tài nguyên, môi trường phải chuyển đổi vị trí công tác sau năm năm để phòng ngừa tham nhũng.

Dự thảo thông tư của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc chuyển đổi vị trí làm việc đối với công chức, viên chức (cán bộ) ngành tài nguyên và môi trường cho biết như trên.

Cụ thể, cán bộ áp giá đền bù, xác định mức bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng; định giá đất, đấu thầu quyền sử dụng đất, xử lý hồ sơ giao đất, cho thuê, thu hồi, chuyển mục đích sử dụng đất; cán bộ cấp giấy phép khảo sát, thăm dò, khai thác, chế biến khoáng sản; cán bộ thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường… qua năm năm làm việc phải chuyển đổi vị trí công tác.