Quảng Nam nỗ lực tiết giảm điện tiêu thụ

ThienNhien.Net –  Nhằm nâng cao nhận thức của các tổ chức, cá nhân về sử dụng năng lượng, tạo chuyển biến từ nhận thức sang các hành động cụ thể để sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, góp phần mang lại lợi ích về kinh tế – xã hội, bảo vệ môi trường, khai thác hợp lý nguồn tài nguyên năng lượng. Ngày 27/12, UBND tỉnh Quảng Nam đã kí quyết định ban hành Chương trình sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2011-2015.

Theo đó, Quảng Nam phấn đấu tiết kiệm 5% – 8% tổng mức tiêu thụ năng lượng so với nhu cầu dự báo hiện nay về phát triển năng lượng và phát triển kinh tế – xã hội; tiết kiệm từ 10 – 12% sản lượng điện so với dự báo phụ tải các cơ quan, công sở nhà nước trên địa bàn tỉnh.

Đến năm 2015, phấn đấu giảm tỉ lệ điện dùng xuống dưới 7% (hiện nay là 8,6%) và tiết kiệm 10% – 15% sản lượng điện so với dự báo tại các cơ quan, công sở nhà nước trên địa bàn tỉnh.

Để đạt được mục tiêu trên, ngay từ năm 2011, 100% trụ sở cơ quan, đơn vị thụ hưởng ngân sách Nhà nước, doanh nghiệp có vốn của Nhà nước được đầu tư mới bắt buộc phải sử dụng các thiết bị tiết kiệm năng lượng. Đến hết năm 2012 hoàn thành thay thế đèn sợi đốt, đèn huỳnh quang T10 bằng các loại đèn tiết kiệm điện. Và đến năm 2015, hoàn thành việc cải tạo, thay thế hệ thống đèn chiếu sáng bằng đèn tiết kiệm điện; áp dụng các công nghệ mới hiện đại để có thể điều chỉnh giảm công suất tiêu thụ vào giờ thấp điểm, mật độ giao thông giảm.