Chuyển mục đích sử dụng đất tại 2 địa phương

ThienNhien.Net – Thủ tướng Chính phủ vừa đồng ý cho UBND thành phố Hà Nội và tỉnh Thái Bình quyết định chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện một số dự án, công trình trên địa bàn.

Theo đó, UBND thành phố Hà Nội được quyết định chuyển mục đích sử dụng 1,76 ha đất trồng lúa để thực hiện Dự án xây dựng khu trưng bày, bán các sản phẩm làng nghề và thương mại tại xã Văn Bình, huyện Thường Tín.

UBND tỉnh Thái Bình được quyết định chuyển mục đích sử dụng 64.770,1 m2 đất trồng lúa để thực hiện 5 công trình trên địa bàn tỉnh.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu UBND thành phố Hà Nội và tỉnh Thái Bình chỉ đạo thực hiện việc chuyển mục đích sử dụng đất nêu trên theo đúng quy định tại Nghị định số 42/2012/NĐ-CP ngày 11/5/2012 của Chính phủ.