Diễn đàn bảo tồn thiên nhiên và văn hóa vì sự phát triển bền vững vùng ĐBSCL lần 6

ThienNhien.Net – Ngày 13/6/2014, tại Long An, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Quỹ Quốc tế về Bảo vệ thiên nhiên (WWF) cùng UBND tỉnh Long An phối hợp tổ chức Diễn đàn Bảo tồn thiên nhiên và văn hóa vì sự phát triển bền vững vùng đồng bằng Sông Cửu Long (ĐBSCL) lần 6 với chủ đề “Cải thiện công tác quy hoạch thông qua lồng ghép các vấn đề môi trường, bảo tồn đa dạng sinh học và khuyến khích các mô hình sinh kế thích ứng với biến đổi khí hậu ở vùng đồng bằng sông Cửu Long”.

Tham dự diễn đàn có PGS.TS Bùi Cách Tuyến – Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, Ông Nguyễn Thanh Nguyên – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Long An, TS.Văn Ngọc Thịnh – Giám đốc Quốc gia, Quỹ Bảo tồn Thiên nhiên (WWF) Việt Nam cùng đại diện các Bộ, ngành Trung ương, các nhà khoa học và lãnh đạo 13 tỉnh, thành phố ĐBSCL.

Tại diễn đàn, các đại biểu, nhà khoa học đã tham gia thảo luận về các vấn đề như: Xây dựng và thực hiện quy hoạch; Quản lý nguồn nước và trầm tích; Bảo tồn và quản lý các loài cá tự nhiên; Mô hình sinh kế thích ứng biến đổi khí khậu và đánh giá khả năng triển khai các mô hình sinh kế thích ứng biến đổi khí hậu tại vùng ĐBSCL; Lồng ghép phương pháp tiếp cận dựa vào hệ sinh thái thích ứng với biến đổi khí hậu vào quy hoạch bảo tồn đa dạng sinh học; Lồng ghép các vấn đề môi trường trong xây dựng và triển khai các chiến lược, chính sách; Quy hoạch phát triển thủy sản bền vững ở ĐBSCL…

Qua đó, các chuyên gia, nhà khoa học đóng góp ý kiến, việc phục hồi và duy trì các hệ sinh thái cũng như dịch vụ hệ sinh thái mà chúng mang lại đòi hỏi phải có những chính sách đồng bộ của các địa phương, đặc biệt là những chính sách liên quan đến quản lý tài nguyên thiên nhiên, nhằm đảm bảo đời sống lâu dài cho người dân, những người trồng lúa và nuôi trồng thủy sản. Qua đó, các tỉnh thành phố vùng ĐBSCL sẽ hiểu rõ hơn về các hệ sinh thái và quy trình phát triển tự nhiên để có những chuẩn bị tốt nhất trong việc xây dựng và thực thi Quy hoạch bảo tồn đa dạng sinh học khi được Chính phủ phê duyệt.

Phát biểu khai mạc diễn đàn, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường – PGS.TS Bùi Cách Tuyến nhấn mạnh, ĐBSCL có vai trò hết sức quan trọng trong phát triển kinh tế – xã hội và môi trường của nước ta nói riêng, khu vực nói chung. Nơi đây có những giá trị đặc biệt quan trọng cả về đa dạng sinh học cũng như văn hóa tinh thần gắn liền với đời sống của người dân Nam Bộ. Do vậy, diễn đàn là cơ hội để tiếp cận, trao đổi, tìm hiểu các vấn đề có liên quan đến đa dạng sinh học, hệ sinh thái đất ngập nước, cũng như thảo luận, tìm các giải pháp sử dụng hiệu quả các vùng đất ngập nước, hướng đến mục tiêu phát triển bền vững của vùng. Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường kêu gọi các cấp, các ngành và mỗi người dân tiếp tục đẩy mạnh giáo dục, truyền thông về ý nghĩa, vai trò, giá trị và phương cách quản lý, khai thác, sử dụng bền vững các vùng đất ngập nước, nhằm bảo tồn đa dạng sinh học, ứng phó với biến đổi khí hậu thông qua các phương tiện thông tin đại chúng, mạng lưới cộng tác viên với các mô hình tiên tiến, các việc làm tốt, kinh nghiệm hay về bảo tồn và phát triển bền vững các vùng đất ngập nước.