Đã loại bỏ 17 dự án thủy điện nhỏ

ThienNhien.Net – Theo số liệu của Ban chỉ đạo Tây Nguyên, đến thời điểm này, toàn vùng đã loại bỏ khỏi quy hoạch, tạm dừng đầu tư và tiếp tục rà soát đối với 242 dự án thủy điện (DATĐ) và vị trí tiềm năng.

Cụ thể, loại bỏ 3 DATĐ bậc thang, 117 DATĐ nhỏ, 72 vị trí tiềm năng; tạm dừng đầu tư trước năm 2015 đối với 1 DATĐ bậc thang, 12 DATĐ nhỏ; tiếp tục rà soát quy hoạch đối với 2 DATĐ bậc thang, 35 DATĐ nhỏ.

Riêng trên địa bàn Đắc Lắc đã loại bỏ 17 DATĐ nhỏ (công suất 27,4 MW), 69 vị trí tiềm năng (công suất 117 MW), tạm dừng đầu tư 1 DATĐ nhỏ (công suất 10 MW) và tiếp tục rà soát quy hoạch 1 DATĐ bậc thang (công suất 15 MW), 3 DATĐ nhỏ (công suất 25,8 MW).

Được biết, trên địa bàn tỉnh hiện có 26 DATĐ đã được đồng ý chủ trương đầu tư, trong đó 18 DA đã đi vào hoạt động, tổng công suất 857 MW.