Phiên họp UBTVQH: Chất vấn trực tiếp hai bộ trưởng

ThienNhien.Net – Theo chương trình phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH), hôm nay, 20-8, UBTVQH sẽ tiến hành hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn trực tiếp với Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hà Hùng Cường và Bộ trưởng Bộ Tài nguyên – Môi trường Nguyễn Minh Quang.

Theo đó, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hà Hùng Cường sẽ trả lời về trách nhiệm trong việc tham mưu xây dựng, thẩm định văn bản quy phạm pháp luật của Chính phủ, các bộ, ngành; việc ban hành (và chậm ban hành) văn bản hướng dẫn thực hiện luật, pháp lệnh, nghị quyết của Quốc hội. Bộ trưởng – Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Nội vụ cũng sẽ tham gia giải trình.

Bộ trưởng Bộ Tài nguyên – Môi trường Nguyễn Minh Quang trả lời về trách nhiệm quản lý nhà nước về khai thác tài nguyên, khoáng sản gắn với bảo vệ môi trường; kết quả triển khai việc giao và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, tình trạng sử dụng đất lãng phí; việc xử lý tồn đọng khiếu nại, tố cáo về đất đai. Bộ trưởng các bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Công thương, Công an và Tổng Thanh tra Chính phủ sẽ cùng làm rõ thêm những vấn đề có liên quan.

Phiên chất vấn được phát thanh, truyền hình trực tiếp; đồng thời kết nối trực tuyến với 63 đoàn đại biểu Quốc hội trên cả nước. Các vị ĐBQH không có điều kiện tham dự trực tiếp có thể đặt câu hỏi qua đường dây nóng.