Gần 1.650 vụ vi phạm các quy định bảo vệ rừng

ThienNhien.Net – Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT), trong tháng 5, cả nước xảy ra gần 1.650 vụ vi phạm các quy định của nhà nước về bảo vệ rừng và quản lý lâm sản (giảm 29% so với cùng kỳ năm trước).

Trong đó có 121 vụ phá rừng trái phép; 159 vụ khai thác rừng trái phép; 30 vụ vi phạm quy định về phòng, chống, chữa cháy rừng; 25 vụ vi phạm về quản lý bảo vệ động vật hoang dã; 819 vụ vận chuyển, buôn bán trái pháp luật gỗ và lâm sản; 24 vụ vi phạm về chế biến gỗ và lâm sản; 468 vụ vi phạm khác. Tổng số vụ vi phạm đã xử lý hơn 1.500 vụ, trong đó xử phạt hành chính 1.496 vụ; xử lý hình sự 8 vụ; tịch thu 1.160m3 gỗ các loại (360m3 gỗ tròn, 800m3 gỗ xẻ); thu nộp ngân sách hơn 17 tỷ đồng.

5 tháng đầu năm 2014, tổng diện tích rừng bị thiệt hại hơn 820ha (Ảnh: Hà Nội Mới)
5 tháng đầu năm 2014, tổng diện tích rừng bị thiệt hại hơn 820ha (Ảnh: Hà Nội Mới)

Bộ NN&PTNT cho biết, trong tháng 5 tổng diện tích rừng bị thiệt hại hơn 118,7ha (tăng 28% so với cùng kỳ năm trước). Như vậy, trong 5 tháng đầu năm nay, tổng diện tích rừng bị thiệt hại hơn 820ha (giảm 26,5% so với cùng kỳ năm 2013).

Theo Bộ NN&PTNT, diện tích trồng rừng mới tập trung ước đạt 42.600ha (tăng 9% so với cùng kỳ năm trước). Trong đó, rừng trồng được chăm sóc đạt 276.000ha (tăng 11,4% so với cùng kỳ năm trước); trồng phân tán đạt 92.900ha cây (giảm 2,1% so với cùng kỳ năm trước); rừng được khoanh nuôi tái sinh đạt 608.500ha; rừng được giao khoán bảo vệ đạt 4.093.800ha (tăng 57% so với cùng kỳ năm trước); sản lượng gỗ khai thác đạt 2.118.000m3 (tăng 8% so với cùng kỳ năm trước).