Mưa bão năm nay có nhiều yếu tố bất thường

ThienNhien.Net – Năm 2014, bão và áp thấp nhiệt đới (ATNĐ) xuất hiện sớm trên Biển Đông, có khoảng 4-5 cơn ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền.

Nhận định về tình hình khí tượng, thủy văn năm 2014, ông Lê Công Thành, Giám đốc Trung tâm Khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, năm 2014, số lượng cơn bão, ATNĐ hoạt động trên Biển Đông khoảng 10-12 cơn, ở mức xấp xỉ so với giá trị TBNN. Số lượng bão, ATNĐ ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền khoảng 4-5 cơn, thấp hơn so với TBNN.
Hoạt động của bão, ATNĐ trong năm 2014 tiềm ẩn nhiều yếu tố bất thường, cần đề phòng những cơn bão mạnh, có hướng di chuyển phức tạp và không theo quy luật khí hậu hoặc bão, ATNĐ ảnh hưởng dồn dập trong thời đoạn ngắn.

Từ tháng 5 đến tháng 10 năm 2014, nền nhiệt độ trung bình trên phạm vi toàn quốc phổ biến ở mức cao hơn so với TBNN. Nắng nóng xuất hiện sớm, đặc biệt ở Tây Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và Nam Bộ, các đợt nóng gay gắt ở Bắc Bộ tập trung nhiều từ tháng 5-7, đỉnh nóng tập trung vào tháng 6, ở Trung Bộ kéo dài hơn, từ tháng 5-8.

Xu thế lượng mưa trong mùa mưa, bão, lũ năm 2014 ở các khu vực khác nhau cũng có diễn biến phức tạp.

Tại Bắc Bộ, mùa mưa đến muộn hơn bình thường, tổng lượng mưa các tháng đầu và cuối mùa ở mức dưới so với TBNN, các tháng giữa mùa (tháng 7-8) ở mức xấp xỉ TBNN. Các đợt mưa lớn sẽ tập trung từ tháng 6-8.

Các tỉnh ven biển Trung Bộ, đặc biệt từ Nghệ An đến Ninh Thuận thời gian từ tháng 5-8 là thời kỳ khô, lượng mưa được dự báo thấp hơn so với TBNN, do vậy tình trạng thiếu nước, khô hạn tại khu vực này đến khoảng nửa cuối tháng 8 mới dần được cải thiện.

Mùa mưa ở Tây Nguyên, Nam Bộ và các tỉnh Bình Thuận sẽ đến muộn hơn so với bình thường (khoảng nửa cuối tháng 5/2014). Trong tháng 5 xuất hiện hiện tượng mưa chuyển mùa nhưng diện mưa chưa rộng và không đồng đều nên tình trạng thiếu mưa và khô hạn cục bộ tại khu vực Tây Nguyên, Nam Bộ và các tỉnh Bình Thuận có khả năng kéo dài.

Về tình hình thủy văn, đỉnh lũ năm 2014 tại các vùng xuất hiện đúng với quy luật chung. Từ cuối tháng 5 đến đầu tháng 6, trên nhiều sông thuộc Trung Bộ và Tây Nguyên có khả năng xuất hiện lũ Tiểu mãn với đỉnh lũ thấp hơn TBNN. Từ tháng 6 đến tháng 9, dòng chảy trên các sông từ Nghệ An đến Ninh Thuận tiếp tục giảm dần và có khả năng thấp hơn TBNN từ 30-50%, trên một số sông có khả năng xuất hiện mực nước thấp nhất trong chuỗi số liệu quan trắc, cần đề phòng xảy ra tình trạng khô hạn, thiếu nước cục bộ sẽ mở rộng ra nhiều tỉnh ven biển Trung Bộ, tuy nhiên, tình trạng khô hạn không nghiêm trọng như năm 2013.

Theo ông Lê Công Thành, năm 2014, bão và ATNĐ xuất hiện sớm ở Biển Đông. Vì vậy, trong mùa mưa, bão, lũ năm 2014, tình hình thời tiết, thủy văn trên phạm vi cả nước sẽ có diễn biến phức tạp. Cần chủ động đề phòng bão mạnh, có hướng di chuyển phức tạp, mưa lớn trong thời đoạn ngắn gây lũ quét, sạt lở đất ở các khu vực, đặc biệt tại các khu vực miền núi thuộc Bắc Bộ, ven biển Trung Bộ và Tây Nguyên.

Tình hình khô hạn và xâm nhập mặn tại các cửa sông ở các tỉnh ven biển miền Trung, Nam Trung Bộ có khả năng kéo dài đến nửa cuối tháng 8/2014.