Giải quyết khiếu nại liên quan đến dự án thủy điện Bản Chát

Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam có văn bản gửi Thủ tướng Chính phủ kiến nghị chỉ đạo giải quyết khiếu nại của một số công dân liên quan đến dự án thủy điện Bản Chát, tỉnh Lai Châu.

Về việc này, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình giao Thanh tra Chính phủ chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành chức năng có liên quan và UBND tỉnh Lai Châu kiểm tra, rà soát, giải quyết dứt điểm các khiếu nại, kiến nghị của công dân theo quy định của pháp luật; trả lời công dân và thông báo kết quả cho Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.