WWF tuyển quản lý dự án

Quỹ Quốc tế Bảo vệ Thiên nhiên (World Wide Fund For Nature – WWF) tuyển quản lý dự án năng lượng bền vững và phát thải ít các-bon làm việc tại văn phòng Hà Nội.

Hạn cuối nộp hồ sơ: 14/05/2014

Thông tin chi tiết vui lòng xem tại đây.