Xác minh thông tin thủy sản ở Hà Nội bị ô nhiễm kim loại

ThienNhien.Net – Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) đề nghị Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm TP. Hà Nội khẩn trương xác minh thông tin tình trạng thủy sản trên địa bàn Hà Nội bị ô nhiễm kim loại nặng gây hoang mang trong dư luận xã hội.

Cụ thể, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm TP. Hà Nội cần phối hợp với Chi cục Quản lý Chất lượng nông lâm sản và thủy sản lấy mẫu giám sát thủy sản, sản phẩm thủy sản được sản xuất, kinh doanh trên địa bàn gửi Viện Kiểm nghiệm an toàn vệ sinh thực phẩm quốc gia để kiểm nghiệm các chỉ tiêu kim loại nặng (chì, thủy ngân, asen, cadimi) nhằm xác minh thông tin, đánh giá mức độ ảnh hưởng đến sức khỏe con người.

Cục An toàn thực phẩm cũng yêu cầu Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm TP. Hà Nội tổng hợp và báo cáo kết quả về Cục trước ngày 30/3.