5 tháng đầu năm cả nước trồng được 85,6 nghìn ha rừng

Lũy kế 5 tháng đầu năm, cả nước trồng được 85,6 nghìn ha rừng, tăng 0,8%. Sản lượng gỗ khai thác ước đạt 6.583,3 nghìn m3, tăng 3,3%.

Vườn ươm giống cây trồng phục vụ cho trồng rừng. (Ảnh: Q.H)

Theo Bộ NN&PTNT, trong tháng 5, thời tiết chuyển nắng nóng. Các địa phương tiếp tục trồng rừng, tập trung chăm sóc, bảo vệ và phòng chống cháy rừng; hoạt động khai thác gỗ ổn định.

Trong tháng 5, cả nước chuẩn bị được 69 triệu cây giống; trồng được 18,3 nghìn ha rừng, giảm 25,4% so với tháng 5/2022. Sản lượng gỗ khai thác ước đạt 1.956 nghìn m3, tăng 2,8%. Lũy kế 5 tháng, cả nước chuẩn bị trên 558 triệu cây giống; trồng được 85,6 nghìn ha rừng, tăng 0,8%; sản lượng gỗ khai thác ước đạt 6.583,3 nghìn m3, tăng 3,3%.

Trong tháng 5, ngành Nông nghiệp tiếp tục chỉ đạo công tác phòng chống cháy rừng, kịp thời phát hiện nguy cơ cháy rừng, đặc biệt tại các vùng trọng điểm có nguy cơ cao như: Tây Bắc, Tây Nguyên.

Cũng theo Bộ NN&PTNT, lũy kế đến tháng 5/2023, cả nước đã thu 1.334,79 tỷ đồng tiền dịch vụ môi trường rừng, đạt 40,6% kế hoạch năm và giảm 7,8% so với cùng kỳ năm trước. Đến nay, đã có 718 chủ rừng đang quản lý 7,65 triệu ha rừng và đất lâm nghiệp; có 417 phương án quản lý rừng bền vững được phê duyệt, đạt 58% tổng số phương án cần phê duyệt; có 433.942 ha được cấp chứng chỉ rừng.

Bộ NN&PTNT cho biết, trong thời gian tới, sẽ theo dõi, đôn đốc các địa phương chuẩn bị đủ cây giống, hiện trường để trồng rừng theo kế hoạch, chủ động kiểm soát chất lượng giống cây trồng lâm nghiệp. Tuyên truyền, cảnh báo nguy cơ cháy rừng; chỉ đạo, đôn đốc hệ thống kiểm lâm cả nước thực hiện các biện pháp phòng chống, chữa cháy rừng, bố trí lực lượng thường trực tại các vùng rừng có nguy cơ cháy cao. Chỉ đạo, đôn đốc địa phương thực hiện nghiêm Công điện số 441/CĐ-TTg ngày 22/5/2023 của Thủ tướng Chính phủ và 2547/CĐ-BNN-TCLN ngày 24/4/2023 của Bộ NN&PTNT về việc tăng cường các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng.