Lập tổ kiểm kê rừng ở các địa phương

ThienNhien.Net – Bộ NNPTNT chỉ đạo các Sở NNPTNT tại các tỉnh chủ trì phối hợp để thực hiện hoạt động xây dựng phương án kiểm kê rừng và lập khái toán kinh phí thực hiện việc kiểm kê trước ngày 15/9/2013.

Bộ NNPTNT đã có yêu cầu và hướng dẫn các địa phương thành lập ban chỉ đạo, tổ công tác kiểm kê rừng và lập khái toán kinh phí kiểm kê rừng của từng địa phương.

Tuần tra bảo vệ rừng (Ảnh: Chinhphu.vn)

Các ban chỉ đạo và tổ kiểm kê này sẽ được thành lập từ cấp tỉnh, huyện đến xã. Hoạt động chủ yếu của các đơn vị này là tập hợp và xử lý các thông tin phục vụ kiểm kê; kiểm kê diện tích; kiểm kê trữ lượng và tổng hợp kết quả kiểm kê rừng.

Các hoạt động kiểm kê diện tích đối với chủ rừng theo trình tự: Sau khi họp phổ biến và hướng dẫn cập nhật phiếu kiểm kê, xác minh sơ bộ ranh giới rùng và đất của từng chủ rừng (nhóm chủ rừng) thì sẽ tiến hành xác minh và bổ sung ngoài thực địa về trạng thái, trữ lượng và ranh giới rừng…

Sau khi tổng hợp kết quả kiểm kê rừng, kết quả của kiểm kê sẽ được cập nhật vào hồ sơ quản lý rừng cho từng chủ rừng trên phạm vi hành chính xã, từ đó có cơ sở để lập hồ sơ quản lý cho cấp huyện và cấp tỉnh.

Hoạt động này nhằm xác định và nắm bắt được diện tích rừng; trữ lượng rừng và diện tích đất chưa có rừng được quy hoạch cho mục đích lâm nghiệp gắn với chủ quản lý cụ thể trên phạm vi cả nước; thiết lập được hồ sơ quản lý rừng và xây dựng cơ sở dữ liệu rừng và đất chưa có rừng.

Đây là cơ sở để thực hiện theo dõi diễn biến rừng và đất rừng hàng năm và việc lập quy hoạch, kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng từ Trung ương đến địa phương. Đồng thời, là thông tin phục vụ cho công tác giao rừng gắn với giao đất lâm nghiệp và làm căn cứ thực hiện chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng quy định tại Nghị định số 99/2010/NĐ-CP của Chính phủ.