Xử lý nghiêm các vi phạm khai thác khoáng sản ven sông ở Sơn Tây

ThienNhien.Net – UBND TP Hà Nội vừa yêu cầu UBND thị xã Sơn Tây có trách nhiệm kiểm tra, xử lý nghiêm các vi phạm trong lĩnh vực hoạt động khai thác khoáng sản và sử dụng đất ven sông làm bãi chứa, bãi trung chuyển vật liệu xây dựng trên địa bàn theo quy định.

UBND TP giao Sở Tài nguyên và Môi trường giám sát, đôn đốc UBND thị xã Sơn Tây thực hiện.

Ngày 16/3/2015, UBND TP Hà Nội ban hành Công văn số 1754/UBND-TNMT cho ý kiến về đề nghị xử lý một số tồn tại trong lĩnh vực hoạt động khai thác khoáng sản và sử dụng đất ven sông làm bãi chứa, bãi trung chuyển vật liệu xây dựng trên địa bàn thị xã Sơn Tây.

Khu vực bị sụt lún trên tuyến đê hữu Hồng tại phường Phú Thịnh, thị xã Sơn Tây. (Ảnh: Hànộimới)
Khu vực bị sụt lún trên tuyến đê hữu Hồng tại phường Phú Thịnh, thị xã Sơn Tây. (Ảnh: Hànộimới)

Trước đó, qua kiểm tra công tác quản lý nhà nước của một số xã, phường và hoạt động khai thác khoáng sản, sử dụng đất ven sông làm bãi chứa, bãi trung chuyển vật liệu xây dựng trên địa bàn, thị xã Sơn Tây đề nghị UBND TP và sở, ngành liên quan: Sở Tài nguyên và Môi trường xém xét, hướng dẫn Công ty Sùng Hải thực hiện thủ tục đóng cửa mỏ theo quy định; Cảng vụ Đường thủy nội địa khu vực 2 (Cục Đường thủy nội địa Việt Nam) rà soát việc cấp giấy phép hoạt động bến thủy nội địa trên địa bàn thị xã Sơn Tây đảm bảo đúng quy định; Cảnh sát Giao thông đường thủy TP đấu tranh xử lý nghiêm tình trạng tàu, thuyền neo đậu và hoạt động khai thác khoáng sản trái phép; Hạt Quản lý đê Sơn Tây – Phúc Thọ phối hợp với UBND các xã, phường thường xuyên kiểm tra, phát hiện kịp thời, có biện pháp ngăn chặn, xử lý các tổ chức, cá nhân vi phạm pháp luật về đê điều, phòng chống lụt bão.

Trước thực trạng này, UBND TP giao các Sở Tài nguyên và Môi trường, Giao thông Vận tải, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công an TP xem xét giải quyết các đề nghị của UBND thị xã Sơn Tây theo quy định, báo cáo UBND TP nội dung vượt thẩm quyền.