Phát triển địa phương thích ứng biến đổi khí hậu

ThienNhien.Net – Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt Dự thảo Nghị định thư giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Đại công quốc Luxembourg về Dự án “Sáng kiến và phát triển địa phương thích ứng biến đổi khí hậu” (VIE/033) do Chính phủ Đại công quốc Luxembourg viện trợ không hoàn lại.

Thủ tướng Chính phủ ủy quyền cho lãnh đạo Bộ Kế hoạch và Đầu tư thay mặt Chính phủ Việt Nam ký Nghị định thư trên với đại diện có thẩm quyền của Chính phủ Luxembourg.

Ảnh  minh họa: ThienNhien.Net
Ảnh minh họa: ThienNhien.Net

Được biết, mới đây tỉnh Thừa Thiên – Huế đã tiếp nhận dự án “Sáng kiến và phát triển địa phương thích ứng biến đổi khí hậu”, với tổng nguồn vốn 10 triệu Euro, trong đó Chính phủ Luxembourg tài trợ 8 triệu Euro, còn lại là vốn đối ứng trong nước. Thời gian thực hiện dự án từ cuối 2013 – 2017.

Dự án tập trung nhiệm vụ nâng cao năng lực, kiến thức, khả năng quản lý nhà nước và cộng đồng, các hệ thống và nguồn lực phục vụ quá trình phát triển kinh tế – xã hội và giảm nghèo mang tính thích ứng được cải thiện; tăng khả năng bảo vệ, nguồn cung, khả năng chống chịu và tăng việc sử dụng các nguồn tài nguyên; tăng năng suất, tính đa dạng, tính công bằng và sáng kiến…

Dự án được thực hiện tại các xã ven biển và vùng đầm phá thuộc các huyện Quảng Điền, Phú Vang, Phú Lộc, nhằm hướng đến giảm tỷ lệ nghèo ở các khu vực nghèo nhất và giảm mức độ thiệt hại ở các khu vực dễ bị tổn thương nhất.