FAO hỗ trợ 700.000USD giảm phát thải khí nhà kính

ThienNhien.Net – Sáng 7/3, Bộ NN&PTNT cùng Tổ chức Nông lương Liên hợp quốc (FAO) ký kết và khởi động dự án “Tăng cường tính sẵn sàng cho các hoạt động giảm thiểu phát thải khí nhà kính phù hợp với điều kiện quốc gia (NAMA): Xây dựng năng lực cho hệ thống lương thực và năng lượng tổng hợp tại Việt Nam”.

Dự án do Chương trình chung Một Liên hợp quốc (One UN) tài trợ thông qua tổ chức FAO, có tổng số vốn 770.000USD, trong đó vốn không hoàn lại là 700.000USD, vốn đối ứng của Việt Nam 70.000USD. Thời gian thực hiện của dự án trong 3 năm, bắt đầu từ 8-3-2014 đến 8-3-2017.