Quy định mức chi bồi dưỡng công tác bảo vệ, chữa cháy rừng

ThienNhien.Net – UBND TP Hà Nội vừa quy định mức chi bồi dưỡng làm nhiệm vụ cho các lực lượng trực tiếp được huy động hoặc tự nguyện thực hiện nhiệm vụ đột xuất ngăn chặn tình trạng chặt phá rừng trái pháp luật và chữa cháy rừng do UBND các cấp huy động.

Theo đó, vụ cháy rừng quy mô nhỏ, thời gian huy động từ 4 giờ trở xuống, mức bồi dưỡng 125 nghìn đồng/người/lần huy động; vụ cháy rừng quy mô lớn, thời gian huy động trên 4 giờ, mức bồi dưỡng 250 nghìn đồng/người/ngày/lần huy động.

Thành phố cho phép chi ăn thêm cho các lực lượng trực tiếp được huy động hoặc tự nguyện thực hiện nhiệm vụ đột xuất ngăn chặn tình trạng chặt phá rừng trái pháp luật và chữa cháy rừng, mức chi 50 nghìn đồng/người/ngày…